Vr-stöd.jpg

Protonresan

Protonresan är ett virtuellt besök och förberedelsematerial för barn och unga och deras familjer inför en protonstrålbehandling i Uppsala framtaget i nära samarbete mellan Barncancerfonden, Skandionkliniken, Ronald McDonald Hus och Akademiska barnsjukhuset.

Materialet består av sju filmer som kan upplevas genom de VR-headset som inom kort kommer finnas tillgängliga på landets samtliga sex barnonkologiska centran och genom en vanlig skärm via en landningssida på webben.

Här kan du ta del av Protonresan via webben

Protonresan - Frågor och svar
Till filmerna finns även en kompletterande informationsfolder med frågor och svar inför behandlingstiden i Uppsala.
Här laddar du enkelt ner informationsfoldern Protonresan - Frågor och svar.

Har du frågor om Protonresan?
Vänligen kontakta Kärstin Ödman Ryberg på telefon 08-584 209 37 eller via e-post karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se