Nyheter och reportage

Här kan du läsa mer om aktuell barncancerforskning och reportage om Barncancerfondens forskare.

Cancervården för barn har försämrats globalt under pandemin

Vården av barn med cancer har påverkats negativt globalt under covid-19 pandemin. Allra mest i fattigare länder. Det visar en ny stor studie som publicerats i The Lancet Child & Adolescent Health.

Läs mer

Lovande läkemedelsbehandling för ponsgliom

Forskare har hittat en ny potentiellt revolutionerande läkemedelsbehandling för ponsgliom, en aggressiv tumör i hjärnstammen som det idag inte finns något bot mot.

Läs mer

Fler än någonsin vill forska om barncancer

Forskningsåret på Barncancerfonden inleddes i sedvanlig ordning med utlysningen av forskningstjänster. I år inkom 117 ansökningar, vilket är fler än någonsin.

Läs mer

Pandemin påverkar barncancerforskningen kraftigt

En ny europeisk studie visar att den kliniska forskningen rörande nya läkemedel vid barncancer har påverkats kraftigt under pandemin. Forskarna uppmanar till omfördelning av resurser så att inte cancersjuka barn ska gå miste om den möjlighet till förbättring eller överlevnad som studierna skulle kunna innebära för dem.

Läs mer

Hopp om livet

Barncanceröverlevare träffar forskare för att ställa sina frågor direkt.

Se filmerna här