Vilfred22_fotoMagnusLiamKarlsson1440x810.jpg

Försäkring

Det är viktigt att komma ihåg att barn kan omfattas av flera privata försäkringar. Det kan vara både en barnförsäkring du betalar själv för eller en gruppförsäkring som du som förälder har via ett fackförbund eller din arbetsgivare. Glöm inte bort att anmäla att ditt barn blivit sjukt till alla försäkringar.

För att kunna få ersättning måste barnet vara försäkrat när sjukdomen visar sig.  Vilken ersättning som kan utbetalas beror på vad försäkringen omfattar och det kan skilja sig åt. I många försäkringar kan ett engångsbelopp betalas ut när barnet får sin diagnos, när barnet ligger på sjukhus och sen finns möjlighet till invaliditetsersättningar, om barnet får en bestående funktionsnedsättning av sin sjukdom. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad just din försäkring omfattar.

Mer information om barnförsäkringar finns på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats. Dit kan du även ringa på vardagar mellan klockan 09:00-12:00 på telefon 0200-22 58 00 och få kostnadsfri vägledning.

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan alla privatpersoner skaffa sig objektiva fakta och få vägledning inom försäkringsområdet och inom bank- och finansområdet. Om man har en försäkring men inte får ersättning för en skada eller för den sjukdom som barnet har så kan Konsumenternas Försäkringsbyrås jurister hjälpa till. Om man undrar om banken har gjort rätt eller fel, om varför man inte får ett lån eller om man har klagomål på banken så hjälper Konsumenternas bank- och finansbyrå till.

Båda organisationernas övergripande uppdrag är att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut inom det finansiella området. Det gör de bland annat genom att:

  • tolka villkor 
  • beskriva lagar och regler 
  • informera om och jämföra bank- och försäkringsprodukter 
  • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Ring vardagar mellan klockan 09:00-12:00 till 0200 22 58 00 för att få kostnadsfri vägledning eller läs mer på webbplatsen konsumenternas.se.

Kontakt