Forskare på besök

NOPHO-kongressen i Stockholm bjöd på kända internationella forskare, intressanta diskussioner och föreläsningar. – Forskningen går framåt genom den vetenskapliga diskussionen. Därför är det viktigt att träffas på det här sättet, säger Per Kogner, barncancerläkare och ansvarig för konferensens vetenskapliga innehåll i Stockholm.

NOPHO, eller Nordic Society of Paediatric Hematology and Oncology som det står för, är en samarbetsorganisation för forskare inom barncancervården i de nordiska länderna. Den ska verka för att barncanceröverlevnaden förbättras. I 35 år i rad har forskarna träffats för konferensen och i år hölls den i Stockholm den 19–23 maj. Årets evenemang hade rubriken ”Från 80 procent till 100 procent med god livskvalitet”, och syftade till att 80 procent av barnen blir fria från cancer, men att vi måste arbeta för att alla överlever.

Över 250 anmälda deltagare besökte konferensen och ett flertal internationella barncancerforskare talade om sina senaste rön.

Olli Kallioniemi, chef för Science for Life Laboratory, föreläste om nya tekniker som hjälper läkare att ställa cancerdiagnoser.

Angelica Eggert, expert på tumörer hos barn, talade om hur ny biologi kan leda till bättre behandling för drabbade barn. Den kanadensiska forskaren Caron Strahlendorf hade en dragning om hur etiken påverkas när tekniken för att ta reda på ärftligheten för cancer utvecklas.

– I framtiden kommer vi i många fler fall kunna se att människor bär på ärftliga faktorer för cancer. Frågan är hur vi hanterar informationen, säger Per Kogner.

Forskaren Crystal Mackall från USA redovisade hur immunterapin utvecklas och vilka möjligheter den har.

Dessutom presenterade 81 forskare sina arbeten på posters i utställningslokalerna, vilket gav givande diskussioner. Det pågick också gruppdiskussioner och undervisningssessioner, där forskare som inte var insatta i ett ämne kunde få en snabb grundkurs.

– Det har varit väldigt hög kvalitet på bidragen i år. Dessutom har det aldrig tidigare varit så många anmälda deltagare som nu, säger Per Kogner.

I anslutning till NOPHO-konferensen hölls även Barncancerfondens seminarium Hopp&Framsteg. Det vänder sig till en intresserad allmänhet och till familjer med barn som insjuknat i cancer.

De internationella forskarna Gilles Vassal, Martha Groothenhuis och Kjeld Schmiegelow hade i år möjlighet att hålla föredrag under Hopp&Framsteg eftersom de var på plats

i Stockholm för NOPHO.

– Det är unikt att få lyssna på de här forskarna. De är världskändisar inom barncancerområdet. Det har varit en spännande dag, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

De föreläste på NOPHO och Barncancerfondens Hopp&Framsteg: