Barncancerfonden Södras årsmöte 2023

Varmt välkommen till Barncancerfonden Södras årsmöte 2023!

Lördagen den 15 april bjuder vi in alla våra medlemmar till vårt årsmöte på Malmö Arena Hotel i Malmö. Det blir en heldag med fika, årsmöte, lunch, middag och övernattning.

Längre ner hittar du alla viktiga handlingar till mötet.

Program för dagen

Kl. 09.30 Mingel och fika
Kl. 10.00 Årsmötet öppnas.
Kl. 11.00 Årsmötet avslutas. Kort paus.
Kl. 11.15 Föreläsning med Ulf Ellervik: Njutningens kemi
Kl. 12.30 Lunch
Kl. 13.30 Föreläsning med Trine Grönlund: Tema Humor
Kl. 15.00 Avslut och "fri lek" till middagen
Kl. 19.00 Middag
Kl. 21.00 Möjlighet att fortsätta minglet i Malmö Arena Skybar

Om du väljer att övernatta finns det frukost morgonen därpå. Utcheckning sker senast kl. 11.00 söndagen den 16 april.

Kostnad?

Det subventionerade priset per person är 250 kronor. I priset ingår fika, lunch, middag, föreläsningar, övernattning och frukost. 

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig till årsmötet genom att klicka på länken längst ner i kalendarieinlägget. Den leder dig vidare till ett formulär som du ska fylla i.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet.

Har du några frågor kring helgen?

Vänligen vår styrelseordförande Markus Alm på e-post: ordforande.sodra@barncancerfonden.se, eller vår koordinator Martina Mårlind på e-post: martina.marlind@barncancerfonden.se eller telefon: 0766 27 64 19.

Arrangör

Årsmötet arrangeras av Barncancerfonden Södra.

 

Anmäl dig här senast söndagen den 2 april kl. 23.59!

 

Handlingar inför årsmötet

Här hittar du alla viktiga handlingar inför mötet:

Årsmötets dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av protokollsjusterare som även är rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Information om årets samarbete med riksförbundet
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Fastställande av arvoden och ersättningar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer
  1. Revisionsbolag med auktoriserad revisor
  2. Lekmannarevisor
  3. Val av suppleant för lekmannarevisor
 18. Val av valberedning
  1. Ordförande
  2. Två till fyra ledamöter
 19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 20. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlem förelägger mötet
 21. Avslutning

Har du några frågor?

Vänligen vår styrelseordförande Markus Alm på e-post: ordforande.sodra@barncancerfonden.se.