Ronald McDonaldhuset

Sveriges tredje Ronald McDonaldhus ligger vackert nära universitetssjukhuset i Lund.

Grundtanken med Ronald McDonaldhusen är att vara ett komplement till sjukvården, att ge hela familjen möjlighet att bo och leva tillsammans i en hemlik miljö när ett barn behöver specialistvård på ett sjukhus långt hemifrån.

All medicinsk vård sker på sjukhuset. En ansvarig läkare bedömer om barnet kan bo tillsammans med familjen i huset eller måste vistas på vårdavdelning. Familjens vistelse bekostas av barnets hemlandsting.

Varje Ronald McDonaldhus i Sverige drivs som egna, separata, icke vinstdrivande stiftelser. I husen finns både anställd personal och volontärer som alla hjälper till att skapa ett "hem hemifrån" för familjerna.

Läs mer om husen här