Styrelsen

Nedan hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i Barncancerfonden Södras styrelse, samt även valberedning och lekmannarevisorer. Styrelsen valdes på årsmötet den 15 april 2023.

Ordförande
Annika Brocknäs
0733-98 68 07
E-post: annika.brocknas@barncancerfonden.se

Vice Ordförande
Markus Alm
0730-49 96 10
E-post: markus.alm@barncancerfonden.se

Sekreterare
Isabella Åström
0705-88 81 49
E-post: isabella.astrom@barncancerfonden.se

Kassör
Fredrik Hollander
0767-19 52 95
E-post: fredrik.hollander@barncancerfonden.se

Ledamöter

Henrik Osberg
0708-18 28 08
E-post: henrik.osberg@barncancerfonden.se

Håkan Malmqvist
0761-44 43 44
E-post: hakan.malmqvist@barncancerfonden.se

Leyla Babayan
0739-12 77 43
E-post: leyla.babayan@barncancerfonden.se

Pernilla Lindén
0709-40 36 79
E-post: pernilla.linden@barncancerfonden.se

Suppleanter

Erika Emricksdotter Asp
0704-43 84 06
E-post: erika.emricksdotter.asp@barncancerfonden.se

Fredrik Hartsmar
0761-91 29 91
E-post: fredrik.hartsmar@barncancerfonden.se

Malin Grundström
0706-65 31 58
E-post: malin.grundstrom@barncancerfonden.se

Carolina Vitabäck
0707-81 55 19
E-post: carolina.vitaback@barncancerfonden.se

Valberedningen

Sammankallande är Cecilia Andersson.

Cecilia Andersson
073 23 16 114
E-post: cecilia.andersson2@perstorp.se

Karin Wolf
E-post: karinochhelmuth@hotmail.com

Christoffer Dehman
E-post: christoffer.dehman@gmail.com

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisor
Henrik Nilsson
E-post: nilsson.henrik@gmail.com

Suppleant
Ken Åström
E-post: ken.astrom@kensulting.se