Styrelsen

Nedan hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i Barncancerfonden Södras styrelse, samt även valberedning och lekmannarevisorer. Styrelsen valdes på årsmötet den 13 april 2024.

Ordförande
Linda Lundin
0709-83 94 10
E-post: linda.lundin@barncancerfonden.se

Vice Ordförande
Markus Alm
0730-49 96 10
E-post: markus.alm@barncancerfonden.se

Sekreterare
Isabella Åström
0705-88 81 49
E-post: isabella.astrom@barncancerfonden.se

Kassör
Fredrik Hollander
0767-19 52 95
E-post: fredrik.hollander@barncancerfonden.se

Ledamöter

Henrik Osberg
0708-18 28 08
E-post: henrik.osberg@barncancerfonden.se

Håkan Malmqvist
0761-44 43 44
E-post: hakan.malmqvist@barncancerfonden.se

Carolina Vitabäck
0707-81 55 19
E-post: carolina.vitaback@barncancerfonden.se

Pernilla Lindén
0709-40 36 79
E-post: pernilla.linden@barncancerfonden.se

Suppleanter

Annika Brocknäs
0733-98 68 07
E-post: annika.brocknas@barncancerfonden.se

Jonas Jönsson
0733-52 70 01
E-post: jonas.jonsson@barncancerfonden.se

Nina Lann
0761-19 18 26
E-post: nina.lann@barncancerfonden.se

Charlott Lindow Tjörnhagen
0706-24 42 35
E-post: charlott.lindow.tjornhagen@barncancerfonden.se

Anna Jarleman
0768-48 71 00  
E-post: anna.jarleman@barncancerfonden.se

 

Valberedningen

Sammankallande är Karin Wolf.

Karin Wolf
E-post: karinochhelmuth@hotmail.com

Christoffer Dehman
E-post: christoffer.dehman@gmail.com

Leyla Babayan
E-post: leyla.babayan@hotmail.com

Erika Asp 
E-post: erika.e.asp@bahnhof.se

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisor
Ken Åström
E-post: ken.astrom@kensulting.se

Suppleant
Henrik Nilsson
E-post: nilsson.henrik@gmail.com