Styrelsen

Ordförande
Markus Alm
0730-49 96 10
E-post:ordforande.sodra@barncancerfonden.se

Vice Ordförande
Holly Wattwil
070-2830328
E-post: holly.wattwil@gmail.com

Sekreterare 

Pernilla Lindèn
070-940 36 79
E-post: pernilla.linden86@gmail.com

Kassör
Fredrik Hollander
040-23 48 06
070-739 48 71
E-post: fredrik.hollander@gmail.com

Ledamöter

Jerker Blomqvist
0702 - 90 15 01
E-post: Jerker.blomqvist@klarvik.se

Henrik Osberg
0733-157029
E-post:henrik.osberg@gmail.com

Annika Brocknäs
0733-98 68 07
E-post: Annika.brocknas@gmail.com

Henrik Börjesson
073-2048334
E-post:Henrik.Borjesson@bsci.com

Suppleanter

Adrian Wallenholm
0730 - 888 333
E-post: adrian@wallenholm.se

Monika Magnusson 
E-post: Monika.Magnusson@malmo.se

Stefan Moberg
0730 - 788 177
E-post:stefan.moberg@mvbab.se

Valberedningen

Sammankallande är Ove Svärdhagen.

Ove Svärdhagen
E-post: Ove.svardhagen@gmail.com 

Karin Wolf
E-post: karinochhelmuth@hotmail.com

Sofia Schaub
E-post: sofiaschaub@hotmail.com

Christoffer Dehman
E-post: christoffer.dehman@gmail.com