På sjukhusen

Det är cirka 60-70 barn/ungdomar som varje år insjuknar i olika cancersjukdomar i södra Sverige. De flesta av barnen/ungdomarna vårdas och behandlas till största delen på avdelning 64 på Barn och Ungdomssjukhuset i Lund.

Utöver detta finns hemortssjukhusen som hjälper till och tar hand om en hel del komplikationer. Hemsjukhusen i Karlskrona, Kristianstad, Helsingborg, Halmstad, Malmö och Växjö är väldigt viktiga samarbetspartners. Läkare och sjuksköterskor från hemsjukhusen har möjlighet att vidareutbilda sig på avdelningen i Lund ett par månader med stöd av Barncancerfonden.

Samarbetet med hemortssjukhusen sker genom läkarna och konsultsjuksköterskorna Jennie Stigmar och Johanna Mårtensson. Konsultsjuksköterskorna besöker bland annat de olika sjukhusen för utbildning av personal men deras huvuduppgift är att undervisa och stödja patienten/familjen och patientens skola och förskola. Avdelningen har en syskonstödjare som heter Petra Svensson och som finns som en resursperson för syskonen. 

En gång per halvår anordnas regiondagar i omvårdnad respektive medicin i Lund. Personalen vid sjukhusen i regionen bjuds då in. 

Kuratorstöd kan man få genom Besa Hajzeri på telefon 046-17 83 20 och Åse Ulfsparre på telefon 046-17 84 08.

På sjukhusen