Konsultsjuksköterskor

Konsultsköterskor inom barnonkologi arbetar på landets sex barncancerenheter. De fungerar också som samordnare mellan olika sjukvårdsenheter och som en länk mellan barn, föräldrar, skola och vänner.

Barncancerfonden Södras konsultsjuksköterskor, som du gärna får kontakta om du har frågor är:

Jennie Stigmar
Tel: 046-178105
Mobil: 072 - 53 87 618
E-post: jennie.stigmar@skane.se

Johanna Mårtensson
Kontaktsjuksköterska för barn med hjärntumör
Tel: 046-178075
E-post: johanna.c.martensson@skane.se