Konsultsjuksköterskor

När ett barn eller en ungdom insjuknar i cancer ställs livet på ända. Det kan vara svårt att ta till sig av all information som lämnas på sjukhuset. Konsultsjuksköterskor finns på landets alla barncancercentrum och fungerar som ett stöd för familjen både under sjukhusvistelsen och tiden hemma.

Information ges också på barnets, och eventuellt syskons, skola eller förskola. Konsultsjuksköterskorna anordnar även årliga temadagar för skolpersonal.

Naturligtvis är det familjens behov och önskningar som styr, och stödet är ett erbjudande som är frivilligt för familjen att ta del av.

Har du frågor?

Kontakta då gärna de konsultsjuksköterskor som arbetar på Barncancercentrum i Lund:

Jennie Stigmar
Tel: 046-178105
Mobil: 072 - 53 87 618
E-post: jennie.stigmar@skane.se

Johanna Mårtensson
Kontaktsjuksköterska för barn med hjärntumör
Tel: 046-178075
E-post: johanna.c.martensson@skane.se