Medlemspolicy

För att säkerställa en så rättvis hantering av resor och hyror och annat har Barncancerfonden Södra en medlemspolicy som vi kan luta oss emot.

Medlemsklasser

Styrelsen har gjort en indelning i olika medlemsklasser och det är från dessa som vi beräknar kostnader för medlemmarnas deltagande i resor och hyrespriser.

Grundtanken är att subventionera de familjer som precis har avslutat sin behandling och ett antal månader efter detta. Detta gäller även de familjer som mist sitt barn. Det ju just efter denna period som ekonomin är som mest ansträngd. Efter det så kommer man in i nästa medlemsklass och då får man resor och boende rabatterat.

Eftersom vi har familjemedlemsskap så bör vi fastställa vad familjebereppet innebär. Grundkrav är: Med medlem avses boende på samma mantalsskrivningsadress och boende inom Barncancerfonden Södras upptagningsområde. Familjer med sjukt barn hamnar först i gruppen A-medlem, därefter kommer de alltid att vara i gruppen B-medlem.

När det gäller utflugna syskon på annan adress så hamnar de under C-medlem. Biologiska föräldrar och hemmavarande helsyskon följer det sjuka barnets aktuella medlemsklass. Halvsyskon som bor på samma adress som biologisk förälder är B-medlem.

A-medlem

Familjer med barn under behandling + 24 månader samt familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan. (Vi-som-mist) Med "under behandling" avses att man har regelbundna besök på sjukhuset för att få sina mediciner för grundsjukdomen.

B-medlem

Drabbade familjer med barn som avslutat sin behandling för mer än 24 månader samt Vi-som-Mist familjer som förlorat sitt barn för mer än 24 månader sedan.

Medlemskapet är livslångt och följer det drabbade barnet och dess föräldrar samt syskon så länge de är boende på samma adress som den drabbade familjemedlemmen.

C-medlem

Stödmedlem eller annan medlem. Kan vara en medlem som har ett syskon som är/har varit sjukt fast bor på annan adress, mor- och farföräldrar, medlemmar som inte har ett eget drabbat barn eller medlemmar i andra föreningar.

Resor och aktiviteter

Styrelsen strävar efter att anordna resor varje år. Dels en långresa och dels kortare dagsutflykter. Att ordna resor är en viktig del av vår verksamhet som har många positiva effekter.

  • Genom att ha en resa att se fram emot kan man motivera barnen under de långa behandlingarna
  • Som rekreation och ett sätt att få ihop familjen
  • Kontaktskapande verksamhet. På resor träffar man familjer i samma situation

För att följa med på resorna måste man vara medlem enligt ovanstående kriterier. Det gäller också att man måste vara medlem innan inbjudan skickas ut från Barncancerfonden Södra.

Vid platsbrist prioriteras först A-medlem därefter B-medlemmar och sist C-medlemmar. Det ska alltid upprättas en väntelista från vilken det plockas familjer om någon hoppar av. Om man inte kan åka med pga av sjukt barn får man erlagda avgifter tillbaka. För samtliga resor gäller ett begränsat antal platser. Barncancerfonden Södra subventionerar A-medlem och rabatterar B-medlem enligt nedanstående:

A-medlem

Medlemskostnad 40 % Föreningskostnad 60 %

B-medlem

Medlemskostnad 70 % Föreningskostnad 30 %

C-medlem

Medlemskostnad 100 % Föreningskostnad 0 %

Möllegården, Lindvallen och Tjörnarp

Priser för boende på Möllegården, Tjörnarp och lägenheten i Lindvallen finner du här https://www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/sodra/stod-i-din-narhet/rekreation-och-boenden/

Hyran sätts efter den bedömda marknadsmässiga hyran och de olika medlemsklasserna betalar en hyra som beräknas på den hyran.