Hemsjukhusen

Det är cirka 60-70 barn/ungdomar som varje år insjuknar i olika cancersjukdomar i södra Sverige. De flesta av barnen/ungdomarna vårdas och behandlas till största delen på avdelning 64 på Barn och Ungdomssjukhuset i Lund.

Utöver detta finns hemortssjukhusen som hjälper till och tar hand om en hel del komplikationer.

Hemsjukhusen i Karlskrona, Kristianstad, Helsingborg, Halmstad, Malmö och Växjö är väldigt viktiga samarbetspartners. Läkare och sjuksköterskor från hemsjukhusen har möjlighet att vidareutbilda sig på avdelningen i Lund ett par månader med stöd av Barncancerfonden.