Barncancerfonden Södras årsmöte 2022

Varmt välkomna till Barncancerfonden Södras årsmöte 2022!

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 2 april på Elite Hotel Ideon i Lund. Vi bjuder in dig på en heldag med fika, årsmöte, lunch och aktivitet - äntligen får vi en chans att träffa er igen!

Om du inte har möjlighet att komma till Lund så går det även bra att endast delta i själva årsmötet digitalt. Länk till mötet kommer att skickas ut till dig som anmält dig till att delta digitalt.

Agenda för dagen:

Kl. 09.30   Mingel och fika

Kl. 10.00  Årsmöte

Kl. 11.30   Lunch

Kl. 12.30   Hemlig aktivitet

Vi räknar med att dagen avslutas till kl. 15.00.

Handlingar inför årsmötet

Här hittar du alla viktiga handlingar inför mötet:

Årsmötets dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av protokollsjusterare som även är rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Information om årets samarbete med riksförbundet
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Fastställande av arvoden och ersättningar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer
  1. Revisionsbolag med auktoriserad revisor
  2. Lekmannarevisor
  3. Val av suppleant för lekmannarevisor
 18. Val av valberedning
  1. Ordförande
  2. Två till fyra ledamöter
 19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 20. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlem förelägger mötet
 21. Avslutning

Sista anmälningsdatum

Om du vill delta i Lund så behöver vi ha din anmälan senast en vecka innan, söndagen den 27 mars. Om du deltar digitalt går det bra att anmäla dig senast onsdagen den 30 mars.

Har du några frågor?

Vänligen kontakta kansliet eller vår styrelseordförande Markus Alm på e-post: ordforande.sodra@barncancerfonden.se.

 

Klicka här för att anmäla dig till årsmötet