Barncancerfonden Södras årsmöte 2024 på Hotel Skansen i Båstad

Information kring Barncancerfonden Södras årsmöte 2024

Lördagen den 13 april bjuder vi in alla våra medlemmar till vårt årsmöte på Hotel Skansen i Båstad. Det blir en heldag med fika, årsmöte, lunch, middag och övernattning.

Program för dagen - mer info kommer längre fram

 

Kl. 09.30

Mingel och fika

Kl. 10.00

Årsmötet öppnas.

Kl. 11.30

Mingel fram till lunch och nya styrelsen håller i det konstituerande styrelsemötet

Kl. 12.30

Lunch

13.30

Föreläsning David Gisselsson Nord, överläkare och professor på Lunds universitet som forskar om barncancer. 

Kl. 14.15

Workshop

Kl. 15.45

Avslut och incheckning

Kl. 15.45-19.00

Fri lek

Kl. 19.00

Middag

Om du väljer att övernatta finns det frukost morgonen därpå.

Handlingar inför årsmötet

Här hittar du alla viktiga handlingar inför mötet:

Årsmötets dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av protokollsjusterare som även är rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Information om årets samarbete med riksförbundet
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Fastställande av arvoden och ersättningar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer
  1. Revisionsbolag med auktoriserad revisor
  2. Lekmannarevisor
  3. Val av suppleant för lekmannarevisor
 18. Val av valberedning
  1. Ordförande
  2. Två till fyra ledamöter
 19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 20. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlem förelägger mötet
 21. Avslutning

Motioner och förslag till ändring


Om ni vill skicka in ett förslag till ändring, en motion, ber vi er att skriftligen skicka in detta till e-post:  ordforande.sodra@barncancerfonden.se. Sista inlämningsdag för motioner är den 31 januari 2024 för att styrelsen skall ha möjlighet att bereda er fråga. Observera att styrelsen kan komma att begära kompletteringar till motionen, och att ni som skickar in motionen ska närvara vid årsmötet och presentera förslaget till ändring.

Vi ber er därmed att lämna kontaktuppgifter i mailet till motionen så vi kan komma i kontakt med er.

Kontaktuppgifter till styrelsen och valberedningen.

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Kostnad?

Det subventionerade priset per person är 250 kronor. I priset ingår fika, lunch, middag, föreläsningar, övernattning och frukost. 

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig till årsmötet genom att klicka på länken längst ner i kalendarieinlägget. Den leder dig vidare till ett formulär som du ska fylla i.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet.

Är det något mer du undrar över?

Du är varmt välkommen att kontakta vårt kansli, sodra@barncancerfonden.se, 040-42 65 64.

Anmälan

Sista anmälningsdatum: 11 februari

Anmäl dig till Årsmöte 2024