Translational Pediatric Oncology in the Era of Immunotherapy and Omics

I Sverige och världen bedrivs omfattande forskning inom barncancer för att identifiera nya innovativa behandlingsformer. Tack vare forskningen har barncancervården de senaste 30 åren nått framgångar genom att traditionella behandlingsmetoder (cytostatika, kirurgi och strålbehandling) har optimerats för barn. Parallellt har arbetet med uppföljningsregister efter avslutad behandling gjort att vården de senaste 10-15 åren fått upp ögonen för de seneffekter barn drabbas av. Under 2010-talet har vi med avancerade metoder kunnat samla stora mängder biologisk data från våra patienter. Metoder såsom helgenomsekvensering på singelcellsnivå och bioinformatik kan nu fungera som ett kompass för att optimera behandlingen för enskilda patienter, något som är på väg in i den direkta barnonkologiska vården. Vår vision är att genom ökad kunskap utveckla nya och tillgängliga behandlingsformer för att eliminera cancerceller och således bota fler barn samt att minimera seneffekter. Som ett steg i detta har man man på flera håll i Sverige och Norden startat kliniska prövningsenheter för nya läkemedel skräddarsydda för att interagera med specifika förändringar i tumörceller. Förhoppningen är att dessa studier ska leda till bättre behandlingsformer med färre biverkningar där livskvalitet ökar både under och efter behandling Det planerade symposiet vill bidra med ökad kunskap kring de nya möjligheter som dessa metoder ger våra kliniker i deras strävan att hjälpa alla barn med cancer.