NOPHO 38th annual meeting/NOBOS 13th biannual meeting

NOPHO har årlige møter hvor faggrupper innenfor barneonkologien møtes, og her presenteres det nyeste innen barnekreftforskning og behandling. Foredragsholderne er svenske, danske, finske, islandske, norske, litauiske og internasjonale eksperter innen sitt fagfelt barnekreft.