EICNHL Annual meeting

European Intergroup for Non Hodgkin Lymphoma (EICNHL) är en aktiv arbetsgrupp som koordinerar akademisk forskning och behandlingsprotokoll inom området Non Hodgkin Lymfom hos barn. Gruppen har ett årligt höstmöte som roterar mellan de olika medlemsländerna samt ett vårmöte som numera organiseras under SIOPE:s mötesvecka. De flesta behandlingsstudier som Sverige har deltagit i och i dag deltar i, organiseras av gruppen EICNHL; ALCL 99, B-NHL 04, EURO-LB 02, B-NHL 2013, LBL 2018 . Inom ramen för EICNHL samordnas även många internationella forskningsprojekt där Sverige är aktiv deltagare.