Global immunsystemsanalys hos barn med solida tumörer - Ett kliniskt doktorandprojekt.

Global immunsystemsanalys hos barn med solida tumörer - Ett kliniskt doktorandprojekt.

Det aktuella anslaget vi söker gäller forskarutbildning för en doktorand med klinisk utbildning och anställning. Det projekt som kommer att utföras har redan anslag för de analyser som kommer att utföras, patienter har börjat rekryteras, en databas är under konstruktion och de första preliminära resultaten börjar komma in. Vi vill studera immunsystemet hos barn med cancertumörer. Vi vill både förstå hur immunsystemet påverkas av cancer och hur barnets immunologi kan underlätta eller försvåra uppkomsten av cancer. Dessutom vill vi genom upprepade prover undersöka hur olika cancerbehandlingar påverkar immunsystemet och hur immunologin i sin tur kan påverka prognosen för barn med cancer och effekten av olika behandlingar. Vi vill nämligen utröna möjligheten att hitta nya sätt att behandla barn med elakartad cancer, och då särskilt öppna möjligheterna för ny immunterapi som redan visat sig framgångsrikt hos enstaka grupper av vuxna cancerpatienter. Vi vet redan att immunsystemet skiljer sig markant mellan barn och vuxna och det är delvis därför man tidigare ansett immunterapi som verkningslöst vid barncancer. Vi har andra preliminära resultat och kommer att använda ny avancerad metodologi som inte undersöker enstaka faktorer i ett komplext sammanhang utan vi vill använda en modern systembiologisk attityd där vi från början inte vet vilka faktorer eller egenskaper som kommer att visa sig viktigast, eller ens gynnsamma eller ogynnsamma. Vi hoppas kunna öppna möjligheterna för ny verksam immunterapi för barn med cancer. Vi är också övertygade att samarbete mellan olika forskningsområden kan göra att vi uppnår nya resultat av betydelse för barn med cancer. Vi vill slutligen forskarutbilda en ung blivande barnonkolog så att denna i framtiden skall kunna bedriva modern nyttig cancerforskning med en kombination av kliniska och biologiska metoder som gynnsamt påverkar framtiden för barn med cancer och deras livskvalitet.