Ny behandling av hjärntumör

Forskare i Uppsala har upptäckt att ett enzym kan leda till att ­hjärn­tumörer växer och sprider sig. Genom att blockera enzymet kan cancer­tillväxten bromsas. – Det här kan öppna för nya sätt att behandla hjärntumörer, säger Karin Forsberg Nilsson, professor vid Uppsala universitet.

Karin Forsberg Nilsson, professor i stamcellsforskning, har fått ett treårigt anslag från Barncancerfonden för att fortsätta sina studier av hjärntumörer. I ett tidigare forskningsprojekt har hennes forskargrupp upptäckt att en störd balans av proteoglykaner, molekyler som består av proteiner med en eller flera kolhydratkedjor, påverkar tumörens tillväxt och spridning.

– Cancercellerna bryter ned proteoglykanerna och det leder till att tumören växer, säger Karin Forsberg Nilsson.

Teamet har upptäckt att det är en bio­kemisk katalysator, enzymet heparanas, som leder till att kolhydratkedjan bryts ned och tumören växer. Prover från hjärntumörer hos barn innehåller större mängder av enzymet än en frisk hjärna.

– Det är helt tydligt att nivåerna går upp när ett barn drabbas av hjärntumör. Föreställ dig en boll av protein som det sitter mängder av tunna trådar av kolhydratkedjor på. Enzymet klipper sönder alla trådar. Det har tumören nytta av, eftersom processen ger den bränsle att växa. Nu har vi upptäckt hur vi kan förhindra den effekten, säger Karin Forsberg Nilsson.

Det görs genom att enzymet blockeras. Då hämmas tillväxten och tumören slutar växa och börjar krympa.

– Nu är målet att hitta en hämmare som skulle kunna fungera i kliniken. Men det är långt kvar innan det kan bli verklighet. Den enzymhämmare som vi har testat kommer inte att kunna tas som tablett eftersom den inte når fram via blodkärlen. Hjärnan har en naturlig skyddsmekanism som gör det omöjligt, konstaterar hon.

Tillsammans med andra forskargrupper i världen ska de nu försöka hitta andra molekyler som kan hämma enzymet och ta sig in i hjärnan. Om det fungerar kan behandlingen på sikt prövas som en tilläggsmetod till dagens behandling.

– Vårt mål är att hitta metoder som gör att tumören förstörs utan att skada den friska vävnaden i hjärnan. Det är en svår balansgång men jag är hoppfull, konstaterar Karin Forsberg Nilsson.