50 000 kronor räcker till syskonstöd i en månad

När ett barn insjuknar i cancer drabbas även de friska syskonen. På varje regionalt barncancercenter finns det en syskonstödjare vars viktigaste uppgift är att se syskonen till de barn som blivit sjuka. För 50 000 kronor kan Barncancerfonden finansiera en syskonstödjare och aktiviteter i en månad.

När ett barn drabbas av cancer känner de friska syskonen ofta oro och har många funderingar. Familjen är i kris och föräldrarna har fullt upp med det svårt sjuka barnet. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera när ens syster eller bror drabbas av en allvarlig sjukdom. Det dyker upp många känslor och tankar som man inte är van vid. Oro och ilska på samma gång men kanske framför allt en stark längtan efter att allt ska bli som vanligt igen.

Barncancerfondens syskonstödjare försöker tillföra något vanligt i en situation som är allt annat än vanlig. Oavsett om det handlar om att svara på frågor eller vara någon som det är tillåtet att skratta ihop med.

Syskonstödjarna finns vid alla sex barncancercenter och vid Lilla Erstagården, Sveriges enda barnhospice. Det kostar 50 000 kronor per månad att finansiera en syskonstödjare, aktiviteter inkluderade.

Syskonstödjarnas jobb är att stötta syskon till drabbade barn både på och utanför sjukhuset. De ingår i den stödgrupp som finns runt familjen. Syskonen bjuds in till träffar för ett avbrott från sjukhuslivet. Det kan handla om allt från att åka och äta pizza eller bowla till att anordna helgresor. En viktig del i stödet är att fråga barnen vilken information de har fått om sitt syskons sjukdom och beskriva vad som händer när något som står dig nära blir sjuk i en dödlig sjukdom.