Biomedicinskt centrum, Lund

29 miljoner kronor till Lunds universitet för barncancerforskning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Lunds universitet är den näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

Barncancerfonden delar i december ut 140 miljoner kronor till barncancerforskning. 29 av dessa går till Lunds universitet och kommer bland annat att bidra till studier om behandlingsresistens, strålningsresistens, vilka signalvägar som driver ponsgliom, en aggressiv form av hjärntumör som drabbar barn samt till försök att hitta biomarkörer för att både diagnosticera och behandla leukemi.

– Vi har sett stora framgångar i behandlingar av flera diagnoser under de senare åren men det finns fortfarande många viktiga områden där vi behöver mer forskning. Det handlar om att kunna sätta mer exakta diagnoser, ta fram bättre och mer målinriktade behandlingar men också hur omvårdnaden av barnen kan bli bättre under de oftast tuffa cancerbehandlingarna, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Tack vare ny kunskap och nya tekniker kan allt fler barn få mer skräddarsydd behandling, så kallad precisionsmedicin.

– Helgenomsekvenseringen som vi just nu inför inom barnonkologin hoppas vi mycket på, både ur ett forsknings- och behandlingsperspektiv. Sekvenseringen ökar också upp för fler internationella samarbeten då vi har etablerade biobanker och populationsbaserade register, säger Britt-Marie Frost.

De fyra högst rankade projekten på Lunds universitet är:

  • Identifiering av evolutionära mekanismer bakom återfall och behandlingsresistens i barncancer. David Gisselsson Nord, Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet
  • Syrebristberoende måltavlor i barngliom och ponsgliom. Alexander Pietras, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
  • Tumörsuppression under fosterutvecklingen: implikationer för akut leukemi hos barn. David Bryder, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet
  • Bmi1 som biomarkör och terapeutiskt mål för akut barnleukemi. Jan Cornelius Pronk, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet