90-konto

Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Detta för att garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner på vägen.

Läs mer på Svensk insamlingskontrolls hemsida.

Barncancerfondens utdelningar, insamlings- och administrationskostnader

Kostnaden för administration och insamling regleras för innehavare av 90-konto och får inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2017 uppgick denna andel för Barncancerfonden till 12,4 procent, varav 9,4 procent avsåg insamling och 3 procent administration.

Under 2017 delade Barncancerfonden ut 74,8 procent till ändamålen, vilket är marginellt under gränsen. Under 2017 ökade insamlingen mer än förväntat, framförallt under senare delen och delvis tack varen en mycket stor gåva som kom in i slutet av året. Barncancerfonden har ansvar för att givarnas pengar används på ett korrekt och genomtänkt sätt. Vi behöver se över och värdera var pengarna gör mest nytta och det fanns därav ingen möjlighet att dela ut hela denna summa innan årets slut.

Om du är nyfiken på mer siffror och vad Barncancerfonden gjort under året läs gärna vår verksamhetsberättelse

Varje gåva är viktig

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

Verksamheten är helt beroende av frivilliga gåvor och testamenten från privatpersoner, organisationer och företag. Alla bidrag, stora som små, är viktiga.