Digitalt samtalsstöd för familjer med barn som drabbats av hjärntumör

Familjer med barn som drabbats av hjärntumör där behandlingen har avslutats kan få digitalt samtalsstöd genom Barncancerfonden. Samtalsstödet ges av Lena Falck, socionom och leg. psykoterapeut.

Det digitala samtalsstödet riktar sig till familjer med barn som drabbats av hjärntumör där behandlingen har avslutats eller där barnet har drabbats av återfall. Stödet ges till det drabbade barnet, föräldrar, syskon och närstående.

När ett barn drabbas av en hjärntumör drabbas hela familjen. Den psykologiska påfrestningen är stor både under och efter behandlingstiden. Att få samtala med någon som har stor kunskap om hur livet kan se ut efter att ett barn behandlats för en hjärntumör är värdefullt.
Det digitala samtalsstödet är lättillgängligt och finns som ett komplement till redan befintliga stödinsatser inom sjukvården.

Samtalen sker via video eller telefon och kan ske enskilt eller i grupp.

Det digitala samtalsstödet är fristående och kostnadsfritt.

Tidsbokning av digitalt samtalsstöd

Via länken bokar du en tid till lena.falck@barncancerfonden.se. Du kan också boka en tid på telefonnummer 070-483 61 95.

Boka här

 

Lena Eskilsson Falck

Lena Eskilsson Falck är socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning.

Lena har arbetat som kurator i ett rehabiliteringsteam på Regionhabiliteringen (DSBUS) i över 25 år, en regional specialistverksamhet i Göteborg.

Hon har genom ett regionalt uppföljningsprogram för barn mellan 6–18 år som har behandlats för hjärntumör träffat många drabbade familjer. Hon har under barnets återkommande utredningsperioder erbjudit samtalsstöd till det drabbade barnet och föräldrar, och har även träffat syskon. 

Lena föreläser kontinuerligt kring denna grupp familjer och arbetar även i olika nationella nätverk.