I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av barncancer. Olika typer av barncancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar.

Vad är cancer?

Cancer kan bildas om det uppstår något fel i någon av kroppens celler. Vanligtvis klarar cellen själv att reparera skadan och om den inte gör det utlöses en mekanism som gör att cellen självdör. Men i en cancercell fungerar inte denna mekanism, istället fortsätter den sjukligt förändrade cellen att växa och dela sig ohämmat. Efter en tid bildas en liten klump av cancerceller som kallas tumör.

Vad är barncancer?

Barn och vuxnas cancersjukdomar skiljer sig åt. Vuxencancer hänger ofta ihop med livsstil och ålder. Det stämmer inte för barncancer och ofta kan inte forskarna förklara vad som utlöser en cancersjukdom hos barn. Behandlingen skiljer sig också åt.

Barnen är ofta friska i kroppen för övrigt men befinner sig samtidigt i stark tillväxt.

Det innebär att andra saker måste tas hänsyn till vid behandling. Att det hos vuxna finns cancersjukdomar som hänger samman med livsstilen är väl känt. Många cancerformer hos vuxna tar flera år att utveckla.

Fyra–fem år gamla barn har av naturliga skäl inte varit utsatta för några yttre faktorer särskilt länge. Gemensamt för alla barncancersjukdomar är att man idag inte har kunnat hitta någon yttre faktor som är av stor betydelse för utvecklingen av sjukdomen. 

Hur vanligt är barncancer?

Det är ovanligt att barn drabbas av cancer. Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige är det omkring 370 som drabbas av cancer varje år. Totalt sett utgör dessa cancerfall mindre än en procent av alla cancerfall i landet. De vanligaste cancerformerna hos barn är olika leukemier, hjärntumörlymfom, Wilms tumörsarkom och neuroblastom.

Behandling av barncancer

Ett barn på fem år har många år kvar att leva efter barncancern och behandlingen. Det gör att behandlingen av barn skiljer sig åt om man jämför med vuxna patienter. Barnet ska efter behandlingen fortsätta sin normala utveckling och genomgå pubertet med bibehållen fertilitet. Dessutom är det viktigt för en tonåring att se ut som alla andra tonåringar. 

När man behandlar ett barn är det viktigt att komma ihåg att barnet inte är en yngre version av en tonåring. På samma sätt måste man, när man behandlar en tonåring, tänka på att det inte är en yngre version av en vuxen. 

Hänsyn till barnets primära behov under behandling

Ett yngre barns behov är i första hand att bli accepterad av sin familj, att kunna gå på förskolan eller i skolan och att ha kontakt med sina kompisar. Att tappa håret under pågående cancerbehandling kan vara svårt att acceptera både för barn och för tonåringar, som gärna vill se ut som sina jämnåriga.

En tonåring som har påbörjat sin separation från föräldrarna måste ges möjlighet att fortsätta denna process, trots att den många gånger försvåras av föräldrarnas oro. Dessutom måste tonåringen ges möjlighet att utveckla sin relation till den eventuella flick- eller pojkvännen. Omhändertagandet måste anpassas till alla dessa faktorer och det är viktigt att familjen förstår vikten av att de normala processerna och rutinerna fortgår så gott det går trots sjukdomen.

Alla barn genomgår en stor mängd infektioner innan immunsystemet är fullt utvecklat. Detta gör även barn som genomgått cancerbehandling. En utmaning för dessa familjer är att man alltid först misstänker att det är cancern som orsakar dessa symtom. Det finns inget bra sätt att råda bot på denna oro runt den normala utvecklingen. God kommunikation mellan det behandlande barncancercentrat och familjen är den enda lösningen.

Olika typer av barncancer i olika åldrar

Olika typer av barncancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar.

Typiska barncancersjukdomar i småbarnsåldern är njurtumörer (Wilms tumör) och neuroblastom, det vill säga den typ av tumör som förekommer i nervvävnad invid ryggraden. En annan typisk småbarnscancer är leukemi. De flesta barn som drabbas av leukemi insjuknar runt fyra års ålder. Sedan blir det mer och mer sällsynt.

Dessa cancerformer förekommer nästan inte alls efter åtta års ålder. Bentumörer börjar dyka upp runt åtta–nio års ålder och karakteriseras som typiska tonårscancersjukdomar. Dessa former är mycket sällsynta hos små barn. Hjärntumörer förekommer ungefär lika mycket i alla åldersgrupper.

Orsaken till cancer hos barn och tonåringar

Orsaken till att barn och tonåringar får cancer är okänd. Det finns dock en hel del kunskap om vad som gör att en normal cell övergår i en cancercell. 

En normal kroppscell har många olika funktioner. Vissa celler ska producera hormoner, vissa ska utvecklas till nervceller och andra celler ska bli leverceller och så vidare. Hela denna styrning av vad cellerna ska göra och hur ofta de ska dela sig sker ifrån vår arvsmassa som finns inne i cellkärnan. Arvsmassan finns i våra kromosomer som är uppbyggd av DNA-molekyler. 

En DNA-molekyl ser ut som en stege, där själva stegen kan liknas vid streckkoden på ett vanligt mjölkpaket. Är det fel på ett streck i streckkoden på mjölkpaketet så blir informationen felaktig. Är det fel i ett streck i DNA-molekylen blir det fel information även här. Sitter skadan på ett olämpligt ställe kan det leda till en ohämmad celldelning som ger upphov till en tumör.

Men att en förändring i vår arvsmassa gör att en cell utvecklas till en cancercell betyder inte att cancern är ärftlig. Förändringen som beskrivs ovan förekommer bara i själva cancercellen, inte i kroppen för övrigt. Det finns bara enstaka barncancerformer som är ärftliga. En av dessa är en ögontumör som heter retinoblastom. Där vet man att en skyddande gen i vår arvsmassa är felaktig och att utan denna skyddande gen utvecklas en tumör.

Celldelningen i kroppen måste alltid befinna sig i balans. Vi tillverkar en mängd nya celler i kroppen varje dag. Detta betyder också att det måste vara ett förutbestämt program inne i cellerna som talar om vilka celler som ska tas bort ur kroppen genom att dessa celler dör (så kallad programmerad celldöd – apoptos). Ett bra exempel på detta är benmärgen, där det ju bildas flera miljoner celler per sekund. Skulle inte några celler i benmärgen dö så skulle benmärgen snart vara överfylld. För att kroppen ska hålla sig frisk fordras alltså en jämvikt mellan celltillväxt och celldöd, en väldigt precis process i kroppen som kan rubbas och då ge upphov till en tumör.

Vad som orsakar en förändring i cancercellens genetiska kod är inte känt. Säkert är det flera orsaker som samverkar. Man vet att radioaktiv strålning kan orsaka cancer. Strålningen förstör DNA-molekylen och förorsakar att de strålade cellerna får fel information och börjar dela sig utan kontroll. Det är också känt att vissa kemikalier kan orsaka tumörer, men i de flesta fall vet man inte orsaken till tumören.

Låt Låtsaskompisarnas gäng eller Eva Funck på ett lättfattligt sätt förklara vad cancer är.

Här kan du läsa och ladda ner faktablad kring olika typer av barncancersjukdomar. De finns på sex olika språk; svenska, finska, engelska, arabiska, franska och spanska. Klicka på länkarna nedan.

Vad är cancer?  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Leukemi  
Svenska

Suomen kieli

العربية English
Français Español
Hjärntumörer  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Lymfkörtelcancer  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Ögontumörer  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Bentumörer  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Wilms tumör  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Stamcellstransplantation  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español
Neuroblastom  
Svenska Suomen kieli
العربية
Français Español

Frågor om cancer?

Cancerrådgivningen 1177 finns till för dig som är patient, närstående eller anhörig. Särskilda sjuksköterskor tar emot samtal om barncancer om du har några frågor.

Till Cancerrådgivningen 1177

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Faktagranskad av: Klas Blomgren, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, januari 2017