Fertilitet trots cellgiftsbehandling

Vävnadsrådet har även tagit fram filmen "Fertilitet trots cellgiftsbehandling" som handlar om de olika alternativ som flickor kan komma att ställas inför inför en cancerbehandling för att öka chanserna till att kunna få barn i framtiden.