Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. Det typiska för akut lymfatisk leukemi hos barn är att en viss sorts omogna celler, lymfocyter, som framför allt finns i benmärgen lyckas växa. Det gör att cellerna hämmar samt tränger undan den friska benmärgen.

Symptom

Blekhet, trötthet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår samt infektionskänslighet kan vara tecken på leukemi. Ett kännetecken för sjukdomen är att barnet stadigt blir allt sämre.

Behandling

Akut lymfatisk leukemi, ALL, behandlas mer eller mindre kontinuerligt med cytostatika under drygt två år. En del av barn med högrisk-ALL kan behöva benmärgstransplantation och då är cytostatikabehandlingen betydligt kortare.

De första fyra veckornas behandling inkluderar kortison och en kombination av fyra till fem cytostatika beroende på barnets ålder, laboratorievärden vid diagnos och leukemicellernas egenskaper.

Beroende på hur barnet svarar på behandlingen och vilka genetiska avvikelser leukemicellerna visar, bestämmer läkarna sedan den fortsatta behandlingen. Den delas in i standard-, medel- eller högrisk, där högriskbehandlingen ofta inkluderar benmärgstransplantation.

Benmärgstransplantation gör det möjligt att genomföra en ovanligt intensiv behandling med strålning eller cytostatika. Tekniken går ut på att slå ut patientens egen benmärg med cellgifter, varpå patienten räddas med friska stamceller genom transplantation.

Detta ger samtidigt en immunologisk behandlingseffekt. Dessa stamceller kan komma från en givare, helst från ett syskon med samma vävnadsantigen som patienten, eller registerdonator. 

Information till den som ska behandlas

Behandling av akut lymfatisk leukemi är ett informationshäfte särskilt riktad till de som bor i Norden och får behandling för akut lymfatisk leukemi enligt NOPHO ALL-protokollet.

Ladda ner och skriv ut behandlingsprotokollet eller läs det direkt på skärmen.

Ansvariga för informationen är de läkare som utarbetat behandlingsprotokollet, vilka alla har särskilt intresse för, och kunskap om, barnleukemi.

De barn som startat sin behandling efter september 2019 behandlas enligt det nya protokollet ALLTogether.

Har du frågor om innehållet är du välkommen att skicka e-post till jonas.abrahamsson@vgregion.se.

Komplikationer

Komplikationer under ALL-behandling är vanliga, och speciellt under de första månaderna. Vissa cytostatika är kopplade till vissa komplikationer. Leukemibehandling med cytostatika kan påverka funktionen i många organ, till exempel nerver, hjärta, hjärna, lever, skelett eller njurarna. Under behandligen följs därför organfunktioner för att undvika en skada.

Prognos

Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling. Drygt 90 procent av barnen som drabbas av ALL överlever.