Behandlingsstudier på barn med B cells- och lymfoblast-lymfom; B-NHL 2013 och LBL 2018

Behandlingsstudier på barn med B cells- och lymfoblast-lymfom; B-NHL 2013 och LBL 2018

Non-Hodgkins lymfom (NHL) utgör ca 8% av alla maligna sjukdomar hos barn där B-cellslymfom (B-NHL) är den största gruppen. I dag används behandling med Rituximab, en riktad antikropp mot CD20 på ytan av B-celler, men vi har otillräcklig kunskap om hur mycket Rituximab som behövs för att behandla B-NHL hos barn, och om hur denna behandling påverkar immunförsvaret på längre sikt . Lymfoblastlymfom (LBL) utgör den näst största gruppen. Sjukdomen är på många sätt lik leukemi. Till skillnad från leukemi är kunskapen om genetiska riskfaktorers betydelse för prognos otillräcklig. Nya studier visar att vissa genetiska förändringar i cancercellerna kan användas för att skilja en högriskgrupp från en lågriskgrupp. Göteborg är nordiskt studiecenter för två NHL-studier, B-NHL2013 och LBL 2018. Detta innebär att diagnostiska prover eftergranskas och immunologiska analyser genomförs och att studieansvariga finns tillgängliga för frågor. De viktigaste studiefrågorna i den internationella samarbetsstudien B-NHL2013 är om tillägg av Rituximab i kombination med standardbehandling kan förbättra behandlingsresultaten för patienter med spridd sjukdomen och vilken påverkan Rituximab-behandlingen har på immunförsvaret efter behandling. Studien, som öppnades 2017, förväntas inkludera 650 barn under 18 år. Hittills har 10 nordiska patienter varav 6 svenska inkluderats. De viktigaste studiefrågorna i studien LBL 2018 är:Kan genetiska markörer användas för att hitta en högriskgrupp, och har denna grupp nytta av en mer intensiv behandling? Studien beräknas inkludera ungefär 130 barn under 18 år med LBL per år, varav 10-15 från NOPHO, och pågå fram till 2027. Varje år drabbas några få barn i Sverige av NHL. Vi behöver bättre kunskap om hur vi kan använda genetiska markörer i cancercellerna för att förbättra behandlingsresultaten och om hur riktad immunologisk behandling påverkar patientens immunförsvar på lång sikt. För att ta reda på detta krävs internationella studier.