Ojämlik skola för cancersjuka barn

Försäkringsbolagen får högre betyg än skolan, Försäkringskassan och skolan får samma. Det är resultatet av Barncancerfondens medlemsenkät.

Barncancerfonden har för andra gången genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar, förra gången var 2012. Bland annat handlar frågorna om skolan.

I enkäten får försäkringsbolagen högre betyg än skolan – 72 procent tycker att kontakten med bolagen fungerar väl, jämfört med de 58 procent som är nöjda med kontakten med skolan. Försäkringskassan får lika högt betyg som skolan, 58 procent är nöjda med sin myndighetskontakt.

När det gäller skolan som helhet visar enkäten att drygt hälften tycker att skolan fungerar bra under vårdtiden. Två tredjedelar är nöjda med skolan efteråt. En fjärdedel tycker inte att det fungerar.

– Jag hade önskat att det vore högre siffror. Man hoppas att det ska gå upp till 100 procent för alla barn, säger Björn Olsson, före detta sjukhusrektor, som står bakom Barncancerfondens skolmaterial.

"Anmärkningsvärt"

Ett annat orosmoln är att 44 procent tycker att skolan saknar beredskap för att ta hand om och undervisa cancersjuka barn.

– Det är anmärkningsvärt, säger Björn Olsson.

Skolan är skyldig att göra direkta anpassningar av utbildningen när skolan anser att det finns en risk att eleven inte klarar betyget E, det vill säga godkänt. Men risken är att skolledningens och lärarnas kunskap om barncancer inte är tillräckligt stor, till exempel om de effekter som sjukdom och behandling kan ha på ett barn. Därför riskerar cancerdrabbade skolbarn att falla utanför rätten till extra anpassningar och åtgärdsprogram. Barncancerfonden har därför tagit fram skolmaterial för att informera och stötta vårdnadshavare och skolpersonal för att underlätta sjuka barns skolgång. Materialet beskriver också barnens rättigheter.

– Det är inte jämställt i den svenska skolan. Där det fungerar finns det en rektor som förstår att ge eleven rätt stöd – och som stöttar personalen – och en engagerad lärarkår.

Nio av tio

Materialet om skolan har fått bra respons från de familjer som har barn i skolåldern. Av dem som har tagit del av Barncancerfondens material om skolan är nio av tio nöjda. Dock menar flera familjer att skolan inte har varit intresserad av att ta till sig informationen.

– Där skolan inte fungerar för ett barn med cancer är jag övertygad om att det är en ledningsfråga, att det är rektorer som inte är så duktiga på specialpedagogik och inte jobbar systematiskt, säger Björn Olsson.