"Jag vill hitta ett jobb"

André Vestermark är en av deltagarna i Barncancerfondens pilotprojekt med Peritos ungdomsrekrytering, ett företag som hjälper unga vuxna med funktionsnedsättning ut på arbetsmarknaden.

Två gånger har André Vestermark tagit tåget från Västerås för att möta Maria von Bredow som arbetar med arbetsmarknadsfrågor på Peritos i Stockholm. Det är en del i det pilotprojekt som Peritos har startat tillsammans med Barncancerfonden. 

– Jag har fått reda på att det finns saker jag vill göra, som jag inte tänkt på. Jag vill resa och kanske gå tillbaka till högskolan, säger André. 

Barncancerfonden och Peritos räknar med att företaget ska intervjua ett tjugotal unga vuxna överlevare innan projektet utvärderas. Den som får träffa en coach på Peritos kommer att få hjälp att se över styrkor och svagheter. Sedan gör de tillsammans upp en plan för hur överlevaren ska gå vidare, med arbete, utbildning eller någon annan form av sysselsättning. 

André har varit arbetslös i några år.

Trött av att inte använda hjärnan

– I början tyckte jag att det var skönt att vara ledig men sen är det som att jag blir trött av att vara trött, och sen går det bara runt i en cirkel. Jag har ganska mycket hjärntrötthet och det känns som om den blir värre när jag inte använder hjärnan till att göra någonting, säger André.

Nu ska han utreda sin arbetsförmåga genom Arbetsförmedlingen. André hoppas att kunna gå från sju till tio timmars arbetstid i veckan.

Under sina möten går André och Maria von Bredow tillsammans igenom vad han kan och vill göra, hur mycket tid han kan arbeta, vilket stöd han har i dag och det han skulle behöva framöver.

Helst något "butiksaktigt"

– Jag vill hitta en sysselsättning. Något ”butiksaktigt”. Jag arbetstränade på en bensinmack och det var bra. Jag behövde inte något mer än min kropp för att kunna arbeta. Det tycker jag var skönt. Sen så gillar jag att jobba med händerna och att ha kundkontakt var kul, säger André.

– Vi fokuserar på det som fungerar bra, det är viktigt att samtalet blir motiverande, säger Maria von Bredow.

Andrés stora fritidsintresse är datorer. Han har byggt en egen dator, men när han arbetstränade på ett it-företag kände han att han inte hann klart sina uppgifter och att det blev stressigt. 

André drabbades av hjärntumören ependymom när han var åtta år gammal.

André har fått lära sig allt igen

– När jag blev opererad så förlorade jag allt, att kunna gå, skriva, prata och äta. Jag har fått lära mig allt sådant igen. Det som var så konstigt var att jag visste hur man skulle göra allting. Men jag bara inte kunde. Det är som att ha ett ord på tungan som man inte kan få ut.

Peritos är i grunden ett rekryteringsbolag som arbetar med att stötta unga vuxna med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa för att de ska komma ut i sysselsättning.

– Vi har en funktion som borde vara offentlig, men som inte är det i dag. En handläggare på Arbetsförmedlingen med ansvar för unga med funktionsnedsättningar har kanske ansvar för 120 personer, inte 20–30 som vi har. Vi har helt enkelt mer tid för var och en, säger Maria von Bredow.

Peritos anställer också unga vuxna, och hjälper företag att rekrytera personal
ur sin bas av unga vuxna med funktionsnedsättning. 

De överlevare som är aktuella för Peritos stöd har ofta haft hjärntumör. Det innebär att många av dem drabbas av hjärntrötthet.

– Efter att jag har jobbat så brukar det vara så att jag sover i någon timme, säger André.

Det innebär bland annat att han orkar max tio timmars arbetsvecka, något som hittills gjort det knepigt att hitta rätt arbete.

Ny grupp för Peritos

För Peritos är canceröverlevare en relativt ny grupp. Men det står klart för Maria von Bredow att erfarenheterna av cancer och behandling också ger insikter som andra inte har – och som kan bli positiva för en arbetsgivare.

– Alla är olika, men de vi har mött har en extra livserfarenhet och är oftast väldigt mogna. Det kan vara till nytta i mötet med andra människor, säger Maria von Bredow.