Här berättar de drabbade

Det var inte bättre förr. För 40 år sedan överlevde endast hälften av de barn i Sverige som fick en cancerdiagnos.  I dag överlever ungefär 85 procent.

Men utvecklingen har inte skett av sig själv. Nyckeln till de stora framstegen är forskning. Och Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

Det är bättre i dag, men mycket arbete återstår innan visionen om att utrota barncancer är verklighet. Visste du till exempel att barncancer fortfarande är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1–14 år i Sverige? Och att ett barn drabbas av cancer nästan varje dag?

Med Barn&Cancer vill vi öka kunskapen om barncancer. Här berättar drabbade barn, men också anhöriga, vårdpersonal och alla de som kämpar för att drabbade familjer ska få ett så bra liv som möjligt.

I detta nummer har vi uppdaterat innehåll och form. Men tidningens kärna är densamma. Tills visionen har blivit verklighet fortsätter vi att berätta om barn och cancer – två ord som aldrig borde ha mötts.