Tre miljarder till forskningen

Under förra året kunde vi glädjande nog berätta att femårsöverlevnaden nu är upp i 85 procent efter en barncancersjukdom.

Vi samlade in 459 miljoner kronor och delade ut 394 miljoner kronor till ändamålen. Vi har också passerat 3 miljarder kronor utdelat till forskning sedan starten 1982.

När jag började på Barncancerfonden var femårsöverlevnaden 75 procent, vi samlade in 86 miljoner kronor och delade ut 110 miljoner kronor till ändamålen.

Att jag skulle få uppleva så otroliga utvecklingskurvor på alla parametrar kunde jag inte ana i min vildaste fantasi. Det är ändå ganska häftigt.

Sju av tio barncanceröverlevare lever med komplikationer av sin sjukdom och behandling. Denna grupp blir allt större. Men kunskapen om gruppen är i dag skrämmande dålig hos svenska folket. Där har vi på Barncancerfonden ett viktigt uppdrag. Barn&Cancer är en kanal för att sprida kunskap och på barncancerfonden.se berättar vi om de utmaningar barn canceröverlevare står inför. Jag hoppas att du tar med dig lite ny kunskap efter att ha läst den här tidningen. Följ oss gärna i sociala medier, där delar vi regelbundet med oss av starka berättelser och nyheter.