Insamlingen har stängt
Målsättning: 0 Kr

Inget barn ska behöva somna med rädslan av att dö.

Nästan varje dag får en familj i Sverige beskedet att deras barn har cancer - i ett slag välts tillvaron över ända. Idag överlever tre fjärdedelar av barnen tack vare utvecklade och individualiserade vård- och behandlingsmetoder.

Den här positiva utvecklingen gör att fler barn behöver specialistvård som kräver stora resurser, vilket leder till längre vård- och behandlingstider och ett ökat tryck på uppföljning och rehabilitering under lång tid efter avslutad behandling.

Livssituationen för familjen och anhöriga ändras dramatiskt när ett barn får cancer. Stor ovisshet och oro inför framtiden, ofta med psykosociala och ekonomiska påfrestningar, ställer oerhört stora krav på föräldrar, syskon och anhöriga. Stöd till barnet och dess familj från medmänniskor och samhälle är därför av största vikt. Liksom stöd och utbildning för de människor som möter barnet och dess anhöriga till exempel i skola och i barnomsorg.

Det värsta kan inträffa när som helst, men med er hjälp så räddar ni fler barns liv.
Varenda krona räddar liv.

INGET BARN SKA BEHÖVA SOMNA MED RÄDSLAN AV ATT DÖ.