Forskningsanslag

Två forskare vid en datorskärm

Här hittar du information om hur det går till att söka forskningsanslag och vad som gäller för dig som har ett pågående anslag från Barncancerfonden. Du hittar även information hur anslag beviljas och vilka nämnder som hanterar vilka ärenden.

Relaterat

Söka anslag

Här hittar du information om Barncancerfondens olika utlysningar, sista ansökningsdatum samt länk till ansökningssystemet.

Beviljade forskningsanslag och tjänster

Här hittar du forskningsnämndernas beslut om beviljade medel.

Pågående anslag

Här hittar du information om vad som gäller för dig som har ett pågående anslag från Barncancerfonden.

blanketter

Blanketter

Här finns blanketter för dig som fått beviljade medel.