Kunskap om geners funktioner hjälper till att designa nya läkemedel - Karin Forsberg-Nilsson

Karin Forsberg-Nilsson som är professor vid Uppsala universitet, berättar om hur forskarna letar efter nya sätt att behandla cancer i hjärnan hos barn. Vissa hjärntumörer har fortfarande väldigt dålig prognos och det vill de ändra på. Karins forskning går ut på att undersöka nya gener som man tror är viktiga för hur barnhjärntumörer uppstår. Karin berättar om hur forskare tänker och vilka strategier de har för att lista ut cancerns svaga sidor och hur de ska kunna angripas. Ibland kan det verka som att leta efter en nål i en höstack, men med moderna och fiffiga verktyg är det inte omöjligt. Kunskap om geners funktioner hjälper till att designa nya läkemedel.

Föreläsning från den populärvetenskapliga konferensen Hopp&Framsteg 2015, Fokusrum 3 - Nya behandlingar