Isak Thern, en av de barncanceröverlevare som fallit mellan stolarna och inte erbjudits uppföljning, är glad över beskedet att regionpolitikerna nu vill satsa på en uppföljningsmottagning.

Ett steg närmare en uppföljningsmottagning i sydöstra regionen

Årets Barncancerrapport visade att många vuxna barncanceröverlevare lider av sena komplikationer, men inte får rätt hjälp av vården. Nu har politikerna i region Jönköpings län - som tillhör den del av Sverige som helt saknar uppföljningsverksamhet - uppmärksammat problemet, och vill avsätta pengar till en uppföljningsmottagning.

Drygt 70 procent av alla barncanceröverlevare drabbas av sena komplikationer, av sjukdomen i sig eller av behandlingen. Enligt ett nationellt vårdprogram ska barncanceröverlevare erbjudas uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass, men endast omkring 14 procent har kallats till sådan uppföljning enligt Barncancerrapporten. I vissa fall leder bristen på uppföljning till att svåra sjukdomstillstånd missas, något som kan leda till för tidig död.

På fem av landets sex barncancercentrum finns särskilda uppföljningsmottagningar, men i den sydöstra sjukvårdsregionen där Östergötland, Kalmar och Jönköpings län ingår finns ingen motsvarande verksamhet. Därmed har inga patienter som behandlats vid barncancercentrum i Linköping blivit erbjudna uppföljning.

Bortglömd grupp i samhället
Barncancerfonden menar att barncanceröverlevare är en bortglömd grupp i samhället, och vill se ett ökat fokus från beslutsfattarna. Och nu har politikerna i region Jönköpings län, som ingår i den sydöstra sjukvårdsregionen, vaknat. I det budgetförslag för 2020 som den styrande koalitionen har kommit överens om finns en uppföljningsmottagning för barncanceröverlevare med.

– I dag överlever många och då vill vi på ett bra sätt kunna följa upp de komplikationer som kan komma senare. Det är baserat på en rekommendation från Barncancerfonden, säger Rachel De Basso, regionråd i region Jönköpings län, i en artikel i Smålands Dagblad idag.

Barncancerfonden välkomnar förslaget, och hoppas nu att en uppföljningsmottagning i den sydöstra regionen blir verklighet.

– Det finns idag 11 000 barncanceröverlevare i Sverige, och det är en växande grupp i samhället. Äntligen ser vi ett steg mot att barncanceröverlevare i hela Sverige ska få möjlighet att erbjudas uppföljning. Att din bostadsort avgör vilken vård och vilket stöd du får som barncanceröverlevare är helt oacceptabelt. De som har haft barncancer ska inte bara överleva – de ska kunna leva, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Barncanceröverlevaren Isak Thern, 26 år, som är en av dem som fallit mellan stolarna och inte erbjudits uppföljning, är också glad över förslaget.

– Det känns så bra att den hjälpen jag saknade efter min behandling på barncanceravdelningen i Linköping förhoppnings kommer att finnas för alla dem som drabbas av efterföljderna av barncancer i framtiden. Personligen är jag också otroligt glad att nu må bra igen, att kunna stänga de tio åren av oro och ångest i mitt liv och påbörja ett nytt ljusare kapitel, säger Isak Thern.