Barncancerfonden är på plats under Almedalsveckan.

Barncancerfonden på plats i Almedalen

Barncancerfonden är på plats under Almedalsveckan med fler arrangemang än någonsin tidigare. I år fokuserar man på bristen på nya läkemedel till barn med cancer och psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer.

Under Almedalsveckan samlas tusentals människor för att prata om några av vår tids viktigaste frågor. Även Barncancerfonden är på plats för att vara en röst för barn med cancer och deras familjer.

I år arrangerar Barncancerfonden seminarier kring två fokusfrågor: bristen på nya läkemedel för barn med cancer och psykosocialt stöd för drabbade. 

– Det här är två områden där vi just nu jobbar hårt för att se en förändring. Under våra seminarier vill vi sätta fokus på frågan tillsammans med både makthavare och drabbade med egen erfarenhet, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden. 

Barncancerfonden är även medarrangör vid ett tredje seminarium; under ett panelsamtal i Almedalen förra året lovade sju av åtta riksdagspartier rejäla satsningar på barncancerområdet. Ett år senare följs nu löftena upp. Huvudarrangör är LIF och seminariet äger rum på Dagens Nyheters scen.  

Politikerutfrågningar och robottester

På Hamngatan hittar besökare Barncancerfondens monter. Där arrangeras politikerutfrågningar måndag till onsdag klockan 12, då två eller tre riksdagspartier per dag svarar på hur de tänker förbättra barncancervården.

I montern kan besökare även få en inblick i vad som kan vara viktigt för ett barn som drabbas av cancer, bland annat genom att testa  och bli fadder till  roboten AV1. 

Om Barncancerfondens seminarier

Varför får barn med cancer inte tillgång till de behandlingar de behöver?
Idag utvecklas den stora majoriteten av de nya cancerläkemedlen för vuxna cancerpatienter och blir därmed inte tillgängliga för barn. Hur ändrar vi på det? Läs mer här.

Sviterna efter barncancer kostar samhället miljarder – så kan de minskas
Familjer med barn som drabbats av cancer rankar ökat psykosocialt stöd som sitt största behov. Hur kan psykosocialt stöd bli en rättighet för alla som drabbas? Läs mer här. 

Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når nollvisionen?
2018 skrev riksdagspartierna under ett löfte om rejäla satsningar på barncancerområdet. Var står vi ett år senare? Läs mer här. 

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varier mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.