shutterstock_utbildning_vårdpersonal_720x405_webb.jpg

Utbildning och praktik

För att på bästa sätt kunna möta cancersjuka barns behov erbjuder Barncancerfonden läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal utbildningar och praktik.

 • Komplettering till magister för sjuksköterskor inom barnonkologisk vård

  Kurspaket för komplettering till magister för sjuksköterskor inom barnonkologisk vård

  30 hp, avancerad nivå, halv- eller kvartsfart HT-22 – VT-23/24

  Ett kurspaket omfattande 30 högskolepoäng som finansieras av Barncancerfonden

  Mål:

  Att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom vetenskap, motsvarade magister i omvårdnad/vårdvetenskap, detta för att kunna omsätta vetenskap i det kliniska arbetet inom barnonkologisk omvårdnad.

  Kursinformation

  Kursanmälan

  Sista ansökningsdag är 15 maj 2022.

  Antal platser: 10-12 st.

  För mer information kontakta:

  Karin Enskär
  Barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad

  Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
  Telefon: 070-719 15 45
  E-post: karin.enskar@kbh.uu.se

 • Läkarutbildning

  Barncancerfonden finansierar en nationell utbildning i barncancervård för barnläkare. Utbildningen ska bidra till att barnen möts av större kunskap när de vårdas på sitt hemsjukhus, samtidigt som Barncancerfonden hoppas öka intresset för barnonkologi utanför landets universitetssjukhus.

  Nästa kursstart hösten 2022 - anmälan senast 27 maj 2022!

  Kursinformation och kursanmälan

  Frågor om läkarutbildningen vänligen kontakta:

  Kirsti Pekkanen
  Specialsjuksköterska / Clinical Nurse Specialist
  Telefon: 070-082 27 25
  E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

 • Introduktionsutbildning för sjuksköterskor inom medicinsk barnonkologi

  Barncancerfonden finansierar utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor som kommer i kontakt med barn med cancer. Sedan 2015 finns det även en kortare sjuksköterskeutbildning som ska fungera som en basutbildning för nya sjuksköterskor. 

  Nästa kurs: 2022-05-16 - 2022-05-20
  Anmälan senast: 1 april 2022

  Mer information och anmälningsformulär

  Frågor om sjuksköterskeutbildningen vänligen kontakta:

  Kirsti Pekkanen
  Specialsjuksköterska / Clinical Nurse Specialist
  Telefon: 070-082 27 25
  E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

 • Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor

  Målet med utbildningen är att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad.

  Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng fördelat på två delkurser. Utbildningen pågår under två år och sker i form av två fyradagarsinternat per år samt ett uppföljande internat i slutet av utbildningen, däremellan sker utbildningen webbaserat med uppgifter och självstudier på distans.

  Behörig är legitimerad sjuksköterska som arbetar med barn med cancer. För de som inte arbetar på ett barnonkologiskt centrum krävs minst två veckors praktiktjänstgöring före eller under första året av utbildningen för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildningen. För mer information se; Praktiktjänstgöring på barnonkologiskt centrum eller utomlands.

  Urvalsprocessen går till så att platserna fördelas utifrån verksamheternas behov och spridning i landet. Observera att arbetsgivare måste skriva under anmälningsbekräftelse med medgivande att du får gå utbildningen.

  Ladda ned kursinformationen här (pdf). 

  Start av utbildningen planeras till 21–24 september, 2021 i Strängnäs.

  Ansökan sker via följande webbadress: www.ki.se/uppdragsutbildning eller https://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

  Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

  För mer information kontakta:

  Kirsti Pekkanen
  Specialsjuksköterska/Clinical Nurse Specialist
  Telefon: 070-082 27 25
  E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

 • Utbildning för barnsköterskor/undersköterskor

  Under 2017 gavs den första utbildningen i barnonkologisk omvårdnad för barnsköterskor/undersköterskor. Utbildningen har samma omfattning som den kortare sjuksköterskeutbildningen men är skräddarsydd för målgruppen. 

  Mer information och anmälningsformulär (pdf)

  Frågor om barn- och undersköterskeutbildningen vänligen kontakta:

  Kirsti Pekkanen
  Specialsjuksköterska / Clinical Nurse Specialist
  Telefon: 070-082 27 25
  E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

 • Fortbildningsbidrag

  Barncancerfonden ger också ekonomiskt bidrag till olika yrkeskategoriers fortbildning för att de på bästa sätt ska kunna möta barnens behov. Fortbildningsbidraget kan användas av alla personalgrupper som arbetar med cancersjuka barn och kan till exempel täcka kurs- och konferensavgifter eller resor i samband med utbildningen.

 • Praktiktjänstgöring på barnonkologiskt centrum eller utomlands

  Utöver utbildningar och fortbildningsbidrag ger Barncancerfonden också ett lönestöd till ordinarie arbetsgivare för eventuell ersättare för personal som gör praktiktjänstgöring på ett barnonkologiskt centrum. Även så kallad randning kan finansieras inom ramen för praktiktjänstgöring under förutsättning av randningen görs på ett barncancercentrum.

  Praktiktjänstgöringen kan pågå i upp till sex månader och ger läkare och sjuksköterskor som arbetar utanför de barnonkologiska centrumen möjlighet att öka sin kunskap och erfarenhet.

  Mer information om regler och hur man ansöker

  Ansökan görs i vårt ansökningssystem Alva.

 • Utbildningsdagar på Ågrenska

  Alla som arbetar med eller möter barn och ungdomar som har eller har haft cancer har också möjlighet att delta i de utbildningsdagar som hålls i samband med familjevistelser på Ågrenska.

  Syftet med utbildningsdagarna på Ågrenska är att ge aktuell medicinsk kunskap om barncancersjukdomar, samt information om komplikationer av sjukdomen och behandlingen och hur de påverkar vardagen.

 • Nätverksträffar

  För att öka samarbetet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte stödjer Barncancerfonden även nätverksträffar för olika yrkeskategorier som är verksamma inom barncancerområdet tex sjukhuslärare, kuratorer, neuropsykolog, etc.

  Observera att personer som är verksamma vid ett barnonkologiskt centrum istället söker nätverksträffar via sin respektive sektionschef. 

  Ansöker du om att anordna en träff för ett nytt nätverk behöver ansökan, förutom grunduppgifter, även innehålla en utförlig beskrivning av nätverket och syftet med det.

  Mer information om regler och hur man ansöker

  Ansökan görs i vårt ansökningssystem Alva.