Utbildning och praktik

För att på bästa sätt kunna möta cancersjuka barns behov erbjuder Barncancerfonden läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal utbildningar och praktik.

Läkarutbildning

Barncancerfonden finansierar bland annat en nationell utbildning i barncancervård för barnläkare. Utbildningen ska bidra till att barnen möts av större kunskap när de vårdas på sitt hemsjukhus, samtidigt som Barncancerfonden hoppas öka intresset för barnonkologi utanför landets universitetssjukhus.

Frågor om läkarutbildningen vänligen kontakta:

Kirsti Pekkanen
Specialsjuksköterska / Clinical Nurse Specialist
Telefon: 070-082 27 25
E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

Introduktionsutbildning för sjuksköterskor inom medicinsk barnonkologi

OBS! Kursen kommer att genomföras digitalt via plattformen Zoom.

Barncancerfonden finansierar utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor som kommer i kontakt med barn med cancer. Sedan 2015 finns det även en kortare sjuksköterskeutbildning som ska fungera som en basutbildning för nya sjuksköterskor. 

Nästa kurs: 2021-01-25 – 2021-01-29 
Anmälan senast 7/12 
  

Mer information och anmälningsformulär

Frågor om sjuksköterskeutbildningen vänligen kontakta:

Kirsti Pekkanen
Specialsjuksköterska / Clinical Nurse Specialist
Telefon: 070-082 27 25
E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor

Målet med utbildningen är att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad.

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng fördelat på två delkurser. Utbildningen pågår under två år och sker i form av två fyradagarsinternat per år samt ett uppföljande internat i slutet av utbildningen, däremellan sker utbildningen webbaserat med uppgifter och självstudier på distans.

Behörig är legitimerad sjuksköterska som arbetar med barn med cancer. För de som inte arbetar på ett barnonkologiskt centrum krävs minst två veckors praktiktjänstgöring före eller under första året av utbildningen för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildningen. För mer information om praktiktjänstgöring.

Urvalsprocessen går till så att platserna fördelas utifrån verksamheternas behov och spridning i landet. Observera att arbetsgivare måste skriva under anmälningsbekräftelse med medgivande att du får gå utbildningen.

Ladda ned kursinformationen här (pdf). 

Start av utbildningen planeras till 21–24 september, 2021 i Strängnäs.

Ansökan sker via följande webbadress: www.ki.se/uppdragsutbildning eller https://ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

För mer information kontakta:

Kirsti Pekkanen
Specialsjuksköterska/Clinical Nurse Specialist
Telefon: 070-082 27 25
E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

Utbildning för barnsköterskor/undersköterskor

Under 2017 gavs den första utbildningen i barnonkologisk omvårdnad för barnsköterskor/undersköterskor. Utbildningen har samma omfattning som den kortare sjuksköterskeutbildningen men är skräddarsydd för målgruppen. 

Mer information och anmälningsformulär (pdf)

Frågor om barn- och undersköterskeutbildningen vänligen kontakta:

Kirsti Pekkanen
Specialsjuksköterska / Clinical Nurse Specialist
Telefon: 070-082 27 25
E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se

Fortbildningsbidrag

Barncancerfonden ger också ekonomiskt bidrag till olika yrkeskategoriers fortbildning för att de på bästa sätt ska kunna möta barnens behov. Fortbildningsbidraget kan användas av alla personalgrupper som arbetar med cancersjuka barn och kan till exempel täcka kurs- och konferensavgifter eller resor i samband med utbildningen.

Praktiktjänstgöring på barnonkologiskt centrum eller utomlands

Utöver utbildningar och fortbildningsbidrag ger Barncancerfonden också ett lönestöd till ordinarie arbetsgivare för eventuell ersättare för personal som gör praktiktjänstgöring på ett barnonkologiskt centrum. Även så kallad randning kan finansieras inom ramen för praktiktjänstgöring under förutsättning av randningen görs på ett barncancercentrum.

Praktiktjänstgöringen kan pågå i upp till sex månader och ger läkare och sjuksköterskor som arbetar utanför de barnonkologiska centrumen möjlighet att öka sin kunskap och erfarenhet.

Mer information om regler och hur man ansöker

Ansökan görs i vårt ansökningssystem Alva.

Utbildningsdagar på Ågrenska

Alla som arbetar med eller möter barn och ungdomar som har eller har haft cancer har också möjlighet att delta i de utbildningsdagar som hålls i samband med familjevistelser på Ågrenska.

Syftet med utbildningsdagarna på Ågrenska är att ge aktuell medicinsk kunskap om barncancersjukdomar, samt information om komplikationer av sjukdomen och behandlingen och hur de påverkar vardagen.

Nätverksträffar

För att öka samarbetet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte stödjer Barncancerfonden även nätverksträffar för olika yrkeskategorier som arbetar på ett barncancercentra. Ansöker du om att anordna en träff för ett nytt nätverk behöver ansökan, förutom grunduppgifter, även innehålla en utförlig beskrivning av nätverket och syftet med det.

Mer information om regler och hur man ansöker

Ansökan görs i vårt ansökningssystem Alva.

Vid frågor, kontakta: