Uppföljningsmottagningar

Det finns sex mottagningar för uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här kan du som barncanceröverlevare få hjälp och stöd med att förstå din bakgrund och att hitta vägen framåt.

Sedan 2016 finns det ett nationellt vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av den vård som ska erbjudas de personer som har haft cancer som barn och vilka undersökningar som bör erbjudas.

Det finns idag sex uppföljningsmottagningar för sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här kan du som behandlats för cancer som barn få hjälp och stöd med att förstå din bakgrund och att hitta vägen framåt.

Till uppföljningsmottagningarna kan du som barncanceröverlevare från 18 års ålder vända dig genom kallelse från mottagningen, remiss eller genom egen kontakt.

Här hittar du din uppföljningsmottagning:

Stockholm

Uppföljningsmottagning för vuxna som har haft cancer som barn
Centrum för cancerrehabilitering, Sabbatsbergs sjukhus

Telefon: 08-123 676 00
Hemsida: www.rehabcancer.se

Till mottagningen i Stockholm kan alla som haft cancer före 18 års ålder vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa.
Du kan också få remiss till andra vårdgivare och en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.

Göteborg

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Telefon: 031-343 03 84
Hemsida: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/onkologi/enheter/uppfoljningsmottagning-for-vuxna-efter-barncancer/

Till mottagningen i Göteborg kan alla som haft cancer före 18 år ålder vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsan. Efter besöket får du en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning skickad till dig. Vid behov kan mottagningen hjälpa dig få kontakt med andra vårdgivare.

Lund

Seneffektsmottagningen
VO onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund 

Telefon: 046-17 60 60 (Cecilia Folin, sjuksköterska)

Till mottagningen i Lund kan alla som haft cancer som barn och nu är över 18 år och tillhör Södra sjukvårdsregionen vända sig, men också patienter från andra regioner. 

På mottagningen får du träffa läkare och sjuksköterska som går igenom eventuella komplikationer och skriver remiss till andra vårdgivare. Mottagningen har även tillgång till ett rehab-team. Det går också att få rådgivning av sjuksköterska på telefon.

Umeå

Uppföljningsmottagningen Umeå
Cancercentrum, NUS

Telefon: 090-7854463 

Alla som har behandlats för cancer innan 18 års ålder och är bosatta i regionen kan vända sig till mottagningen. På sikt ska alla erbjudas ett uppföljningsbesök vid 25 års ålder.

På mottagningen får du information om behandlingen du fått som barn, och vilka hälsoproblem den kan leda till. Du får även hjälp med remiss till andra vårdgivare.

Uppsala

Seneffektsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Telefon: 018-611 56 34 (Jenny Furubrand, sjuksköterska) 
Hemsida: www.akademiska.se

Till mottagningen kan patienter som behandlats för barncancer vända sig med undantag för de patienter som behandlats för leukemi och som tas om hand av hematologerna på sjukhuset. Först och främst är patienter i Uppsala-Örebroregionen välkomna, men i princip kan vem som helst söka vård med egen remiss.

Mottagningens personal deltar när patienterna får sin behandlingssammanfattning vid 18 års ålder. Mottagningen hjälper till med att remittera patienter till annan behandling vid behov.

Linköping

Uppföljningsenheten vuxna efter barncancer
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Telefon: 010-1039712
Hemsida: https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Uppfoljningsmottagning-unga-vuxna-Linkoping/  

Till mottagningen i Linköping kan alla som haft cancer före 18 års ålder vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa.
Du kan också få remiss till andra vårdgivare och en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.