Seneffekts- och uppföljningsmottagningar

Det finns fem mottagningar för sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här får barncanceröverlevare hjälp med att förstå sin bakgrund, och att hitta vägen framåt.

Sedan 2016 finns det ett nationellt vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av vilken vård som ska erbjudas barncanceröverlevarna och vilka undersökningar som överlevarna bör erbjudas. Det nationella vårdprogrammet innebar att det blev lättare för personalen inom barncancervården att kräva en mottagning i sitt område. Till mottagningarna kan du som barncanceröverlevare från 18 års ålder vända dig genom kallelse från mottagningen, remiss eller egen kontakt.

Här finns din mottagning

1. Stockholm

Uppföljningsmottagningen i Stockholm

Till mottagningen i Stockholm kan alla som haft cancer före 18 år vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling, samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller hälsan. Du kan också få remiss till andra vårdgivare. Samt en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.

Kontaktuppgifter:

Centrum för cancerrehabilitering, Sabbatsbergs sjukhus
Telefon: 08-123 676 00
www.rehabcancer.se

2. Göteborg

Uppföljningsmottagningen i Göteborg

Till mottagningen i Göteborg kan alla som haft cancer före 18 år vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling, samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller hälsan. Du kan också få remiss till andra vårdgivare. Samt en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.

Kontaktuppgifter:

Uppföljningsmottagning unga vuxna, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Telefon: 031-343 03 84
www.sahlgrenska.se

3. Lund

Seneffektsmottagningen i Lund

Till mottagningen i Lund kan alla som haft cancer som barn och nu är över 18 år och tillhör Södra sjukvårdsregionen vända sig, men också patienter från andra regioner. 

På mottagningen får du träffa läkare och sjuksköterska som går igenom eventuella komplikationer och skriver remiss till andra vårdgivare. Mottagningen har även tillgång till ett rehab-team. Det går också att få rådgivning av sjuksköterska på telefon.

Kontaktuppgifter:

Seneffektsmottagningen, VO onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund 
Sjuksköterska Cecilia Follin: 046-17 60 60
www.vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/ 

4. Umeå

Uppföljningsmottagningen Umeå

Alla som har behandlats för cancer innan 18 års ålder och är bosatta i regionen kan vända sig till mottagningen. På sikt ska alla erbjudas ett uppföljningsbesök vid 25 års ålder.

På mottagningen får du information om behandlingen du fått som barn, och vilka hälsoproblem den kan leda till. Du får även hjälp med remiss till andra vårdgivare.

Kontaktuppgifter:

Uppföljningsmottagningen Umeå, Norrlands universitetssjukhus
Telefon: 090-785 02 41 (Olle Lindinger)
www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Cancercentrum-Umea

5. Uppsala

Uppföljningsmottagningen i Uppsala

Till mottagningen kan patienter som behandlats för barncancer vända sig med undantag för de patienter som behandlats för leukemi och som tas om hand av hematologerna på sjukhuset. Först och främst är patienter i Uppsala-Örebroregionen välkomna, men i princip kan vem som helst söka vård med egen remiss.

Mottagningens personal deltar när patienterna får sin behandlingssammanfattning vid 18 års ålder. Mottagningen hjälper till med att remittera patienter till annan behandling vid behov.

Kontaktuppgifter:

Seneffektsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Telefon: 018-611 56 34
www.akademiska.se

6. Linköping

Uppföljningsmottagning i Linköping

Idag saknas en uppföljningsmottagning i Sydöstra Sverige. Men just nu pågår arbete med att öppna en mottagning vid Linköpings universitetssjukhus våren 2021.