Coachning via Novare Peritos

Nu kan du som vuxen barncanceröverlevare 18-30 år med kognitiva eller psykiska svårigheter till följd av sjukdom och behandling få chans till arbetslivscoachning genom vårt samarbete med Novare Peritos.

Novare Peritos är ett företag som ger unga vuxna, som vanligtvis har svårt att hitta ett arbete pga exempelvis kognitiva funktionsvariationer och/eller lider av psykisk ohälsa, möjlighet att komma ut i arbetslivet eller studier.

Kartlägger och vägleder

De som deltar får vägledning inför framtida relationer med arbetsmarknaden och/eller vidare studier. Novare Peritos vägleder och stöttar i arbetssökandet och i vissa fall får ungdomar möjlighet att under ett år vara på en passande arbetsplats med handledning och stöd. Medarbetaren får stöd med att lära sig arbetsuppgifterna, förstå kraven i arbetslivet och hitta lösningar på de utmaningar som dyker upp. Att få stöd i kontakten med arbetsgivare kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden och möjligheten att få en anställning.

Deltagarna får:

  • Två kartläggningsträffar per person, med en erfaren coach hos Novare Peritos med fokus på sysselsättning och/eller studier och
  • Ett avslutande vägledningssamtal per person

Behöver du coachning kring arbetsliv och/eller studier?

Om du på grund av cancersjukdom som barn har haft svårt att komma in i studie/arbetslivet och skulle vilja bli coachad av Novare Peritos, fyll i intresseanmälan nedan. Om du har frågor kring samarbetet kan du kontakta Charlotte Wallin på Barncancerfonden eller Delal Apak på Novare Peritos.

Charlotte Wallin, Barncancerfonden
E-post: charlotte.wallin@barncancerfonden.se 

Delal Apak, Novare Peritos  
E-post: delal.apak@peritos.se 

Intressanmälan Novare Peritos