Våra fem forskningsområden

Forskningen som Barncancerfonden stödjer kan delas in i fem huvudområden.

En av de viktigaste delarna i vårt uppdrag är att se till att vi förvaltar våra insamlade medel på rätt sätt och ser till att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt.

Därför delar vi in forskningen som vi ger anslag till i fem områden.

1. Klinisk, patientnära, forskning

Klinisk forskning sker i nära anslutning till patienter och vården på en barnonkologisk avdelning. Syftet är att förbättra dagens behandlingsmetoder och på sikt ta fram nya mediciner till cancersjuka barn.

Ett exempel är utvecklandet av vårdprogram för alla tumörsjukdomar som förekommer inom barncancerområdet. Genom att noggrannt följa upp resultat och komplikationer kan dessa vårdprogram ständigt förbättras. 

2. Epidemiologisk forskning

Epidemiologisk forskning baserar sig på en noggrann registrering av alla insjuknade barn, sjukdomstyper och prognos. Den epidemiologiska forskningen är grunden för att kunna utveckla den kliniska forskningen och dess vårdprogram. Likaså kan man genom epidemiologisk forskning identifiera angelägna forskningsområden inom såväl klinisk forskning som biologisk forskning (laboratorieforskning).

3. Biologisk forskning

Biologisk forskning undersöker cancercellerna och deras beteende och utvecklar möjligheten till nya behandlingsmetoder. Den syftar till att man med större säkerhet ska kunna ta reda på vilken typ av cancerceller ett barn har, för att bättre kunna individualisera behandlingen och ge en effektiv och skonsam behandling.

4. Vårdforskning och psykosocial forskning

Den här typen av forskning syftar till att kartlägga de psykiska och sociala processer som uppstår under behandlingen av barncancer. Vårdforskningen omfattar också utveckling i omhändertagandet av det cancersjuka barnet och familjen, samt även rent tekniska förbättringar i omhändertagandet av barn med cancer på sjukhuset.

5. Forskning om medicinsk teknik

Forskning om medicinsk teknik utvecklar produkter som löser problem av medicinsk karaktär som är relevant för barn med cancer. Till exempel produkter för strålbehandling, ortopediska implantat, hjälpmedel för funktionshindrade, anpassning av analysmetoder samt förbrukningsartiklar.