Biobank för barncancertumörer banar väg för nya framsteg - föreläsning vid Hopp&Framsteg 2013

Susan Pfeifer, professor och överläkare på barnonkologen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Susan deltar i arbetet med att bygga upp en unik biobank för alla barncancerdiagnoser. Biobanken innehåller vävnad från barncancertumörer kopplat till kliniska data och utgör ett viktigt stöd för alla barncancerforskare i deras strävan att hitta orsaker till barncancer och nya behandlingsmetoder i framtiden.