Forskningsinfrastruktur

För att kunna göra framsteg inom barncancerforskningen behövs det forskningsinfrastruktur på plats.

Barncancerfonden finansierar biobanker och register som utgör grunden för att nå nya forskningsframgångar. Ur dem kan forskare få underlag till sina studier och ny kunskap om tumörer, DNA-avvikelser med mera.

Biobank för leukemi

Den nordiska biobanken för leukemi på Akademiska sjukhuset i Uppsala är den första i sitt slag och mycket värdefull inom barncancerforskningen kring leukemi. Forskarna kan testa hypoteser och läkemedel med hjälp av biobankens material och få snabba svar. Därmed kan nya behandlingsmetoder och förbättrad vård snabbare nå de barn som insjuknar i leukemi, den vanligaste barncancerformen.

Blodprover och benmärgsprover samlas in från alla nordiska barn som har nyinsjuknat eller får återfall i leukemi.

Barntumörbanken

I barntumörbanken samlas tumörvävnad från neurala tumörer (hjärntumörer och neuroblastom) och solida tumörer från barn i Sverige. Proverna är en källa till forskning som kan leda till bättre behandlingar och bot för barncancerpatienter. Proverna som kommer till banken består av biopsier samt operationsmaterial och blod från patienterna.

 Ett rigoröst regelverk och etiska bestämmelser reglerar hur patientvävnad får samlas in till biobankerna och sedan användas.

Barncancerregistret

Ett av de första projekt som Barncancerfonden gav stöd till var etablering och utveckling av Barncancerregistret. Detta register ligger till grund för den behandlingsutveckling som skett inom barncancerområdet.

Det svenska barncancerregistret har successivt byggts upp från att innefatta endast barn med leukemi, till en mer komplett registrering av samtliga solida- och CNS-tumörer. Registret har med tiden också blivit ett nordiskt register som följer barnen ända upp i vuxen ålder.

Inom leukemibehandlingen registreras ungefär 1 000 olika uppgifter för varje patient. Uppgifterna rör allt från datum för insjuknande till medicinering, komplikationer och eventuella ändringar i behandlingen.

Registret har sitt fysiska centrum på Barncancerforskningsenheten vid Karolinska Institutet i Stockholm. Det organiseras av Childhood Cancer Epidemiology Group (CCEG) och Mats Heyman, överläkare och ansvarig på Barncancerforskningsenheten, är ansvarig för registret.

Kliniska prövningsenheter 

HOPE, hematologisk onkologisk prövningsenhet vid Karolinska universitetssjukhuset, är Sveriges första kliniska prövningsenhet för läkemedel i tidig fas.  Här kan barn från hela Sverige med svårbotad cancer få tillgång till nya läkemedel och behandlingar.

Enheten, som invigdes 2016, är ett resultat av samarbete mellan det privata initiativet Entrepreuners for Good, barnonkologer och professorer vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institute Foundation samt Barncancerfonden.

Genom HOPE beviljades Sverige medlemskap i den europeiska organisationen för barncancer, Innovative Therapies for Children with Cancer, ITCC. ITCC är ett professionellt nätverk och består av över 50 barnonkologiska centra och forskningsinstitut och härifrån koordineras tidig läkemedelsprövning.

Sedan 2017 är även den kliniska prövningsenheten på Drottning Silvias Barnsjuksjukhus i Göteborg ett ITCC-center.