Ansökningssystemet Alva

Ansökan, rapportering och rekvirering av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ansökningssystemet Alva
Ansökningar till alla aktuella utlysningar. Rapportering av alla anslag sökta från 2013 och framåt (ej tjänster 2013 och resor, symposier och gästföreläsningar sökta t.o.m. 15 maj 2014).

Gamla ansökningssystemet
Rapportering av anslag sökta fram t.o.m. 2012, tjänster 2013 samt resor, symposier och gästföreläsningar sökta t.o.m. 15 maj 2014.

Det gamla ansökningssystemet är nu stängt. För rapportering av anslag och begäran om information från systemet, kontakta Barncancerfonden.

Anders Höglund
epost: anders.hoglund@barncancerfonden.se
telefon: 08-584 209 31