Ekonomisk stöd vid barns bortgång

Barncancerfonden åtar sig att betala ut en summa om 1/2 prisbasbelopp som ekonomiskt stöd till vårdnadshavare vid barns död i tumörsjukdomar, leukemier eller histiocytos som inträffat efter 2001-12-31. Bidraget gäller fram till den dag barnet fyller 20 år.

Läs mer här: https://www.barncancerfonden.se/contentassets/c1e8d86e849940ce87425b906e6b0ded/180418-ekonomiskt-stod-vid-barns-dod.pdf

Vid frågor kontakta Kärstin Ödman Ryberg på:

Telefon 08-584 209 37

Mail: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se