Forskning

Vår främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet. Läs om pågående projekt och hur anslag söks och beviljas.

på gång

Aktuellt

Här hittar du nyheter om forskning, utveckling och utbildning samt viktiga datum att hålla koll på.

Två forskare vid en datorskärm

Forskningsanslag

Här hittar du information om hur det går till att söka forskningsanslag och vad som gäller för dig som har ett pågående anslag från Barncancerfonden. Du hittar även information hur anslag beviljas och vilka nämnder som hanterar vilka ärenden.

Forskare vid datorskärm

Pågående forskning

Den moderna barncancerforskningen binder ihop grundforskning med klinisk forskning för att använda forskningsresultaten i behandling så snart det är möjligt.

Utbildning & praktik

Läkare och sjukvårdspersonal som jobbar med cancersjuka barn behöver utbildning och fortbildning för att på bästa sätt kunna möta cancersjuka barns behov.

blanketter

Blanketter

Här finns blanketter för dig som fått beviljade medel.