Men aldrig tidigare har så många barn fått chansen att uppleva det.

En svensk blir i genomsnitt 82 år. Och de barn som växer upp idag kommer enligt all statistik att bli mycket äldre än så. Många kommer att fylla 100 och vissa forskare hävdar att den första 200-åringen redan är född. Det är en vacker tanke – att de barn vi ser växa upp ska få möjligheten att uppleva och uträtta så mycket. Och få vara friska.

Men tiderna har inte alltid varit lika ljusa. Strax innan Barncancerfonden bildades överlevde bara hälften av de barn som då insjuknade i cancer. Sedan dess har vi tack vare generösa givare bidragit till att forskningen kring barncancer fått mer och mer resurser för att ändra på det. De samlade projekt vi stödjer har alla strävat mot att varje barn som drabbas av cancer ska överleva. Det är ett högt mål, vi vet. Men kampen har gett resultat: Statistiken för överlevnad bland barncancerdrabbade beräknas på de barn som lever fem år efter sin diagnos. Den siffran stod länge still, men nu kan vi äntligen se att den har tagit ett stort steg framåt. Idag överlever 85 % av barnen. Det är väldigt glädjande siffror. För även om barncancer fortfarande är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige, så betyder detta att fler barn och deras familjer får hopp om framtiden. Och möjligheten att uppleva ett riktigt långt liv.

Det är ni bidragsgivare som lagt grunden till detta. Tillsammans kan vi utrota barncancer. Det som är omöjligt idag kan bli möjligt imorgon. Tack!

Ge en gåva här

Din gåva kan göra det omöjliga möjligt imorgon. Tack för att du är med och bidrar till det.

Jag vill ge en gåva