Skatteavdrag

Slopad skattereduktion för gåvor

Den 25 november 2015 fattade riksdagen beslut om budgetramarna för 2016 och där ingick beslutet om att slopa skattereduktion för gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige. Riksdagens beslut innebär alltså att du från och med 1 januari 2016 inte längre kan få skattereduktion för dina gåvor till insamlingsorganisationer i Sverige.

De gåvor som skänkts under 2015 påverkas inte, utan för dem har du samma rätt till skattereduktion som tidigare år.

Du som gett gåvor under 2015 kan får skattereduktion på gåvor som går till forskningen kring barncancer.

Varje gåva måste vara minst 200 kronor och lägsta totala underlag för ett år är 2 000 kronor.

Skattereduktion medges med 25 procent av gåvobeloppet och uppgår till högst 1 500 kronor per person och år.

Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor.

För att kunna utnyttja avdragsrätten måste du som givare uppge ditt personnummer. Vi är skyldiga att lämna kontrolluppgift på mottagna gåvor till både dig som givare och till Skatteverket.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats. 

Vanliga frågor och svar om skatteavdraget

Varför har jag fått en kontrolluppgift från Barncancerfonden?
På uppdrag av Skatteverket skickar vi en kontrolluppgift till privatpersoner som gett en gåva på minst 200 kronor per tillfälle. Avdragsrätten gäller för gåvobelopp mellan 2 000-6 000 kronor. Utskicket är en kontrolluppgift som du sparar till deklarationen.

Behöver jag göra någonting själv för att få rätt till avdraget? 
Egentligen inte, men kontrollera att uppgifterna stämmer. Eventuell korrigering kan du göra direkt på deklarationen. Där finns beloppet förtryckt om du skänkt 2 000 kronor eller mer till de organisationer som är godkända av Skatteverket. 

Jag har skänkt mindre belopp än 200 kronor vid flera tillfällen, men totalt överstiger summan 200 kronor. Kan jag göra avdrag på totalsumman?
Nej. Gåvor som understiger 200 kronor räknas inte med i totalsumman och får därför inte dras av.

Vilka typer av gåvor är avdragsgilla?
Skattereduktionen gäller endast gåvor till forskning. Gåvor till exempelvis Almers Hus, inbetalningar för prenumerationer och anmälningsavgifter till event som Spin of Hope eller Ride of Hope omfattas inte av avdragsrätten.

Är gåvor till de lokala föreningarna, Barncancerfonden Södra, Västra, Östra, Norra, Mellansverige eller Stockholm/Gotland avdragsgilla?
Nej. Varje förening har sin egen ekonomi och sitt eget 90-konto och omfattas inte av reglerna för avdragsrätten. Deras verksamhet fokuserar främst på att stödja och ordna aktiviteter för drabbade familjer, exempelvis fikastunder, anhörigträffar, utflykter och annat. Därför är gåvor till de lokala föreningarna inte avdragsgilla i dagsläget.

Jag har skänkt gåvor till flera organisationer, kommer jag ändå få avdrag?
Beloppet behöver inte ha skänkts till bara en organisation, utan det är den sammanlagda summan av gåvor till godkända organisationer som räknas. 

Från vilket datum kan jag få avdrag för gåvor till Barncancerfonden?
Gåvan måste ha betalats in under 2015.

När kommer kontrolluppgiften?
Kontrolluppgiften kommer att skickas ut i slutet av januari 2016. Om du vet med dig att du skänkt gåvor som omfattas av avdragsrätten, men ännu inte fått en kontrolluppgift vid den tidpunkten, ber vi dig att höra av dig till oss på telefon 08-584 209 00 eller e-post.

Det har inte gjorts något avdrag i min deklaration, trots att mina gåvor uppfyller kraven för att få göra avdrag.
Om beloppet på din kontrolluppgift inte stämmer eller saknas, ber vi dig att höra av dig till oss på telefon 08-584 209 00 eller e-post. En vanlig orsak är att vi saknar personnummer på givaren.  Vi skickar enbart kontrolluppgifter till personer där vi har uppgift om personnumret.

Det totala beloppet som anges i kontrolluppgiften stämmer inte.
Om gåvobeloppet är felaktigt är du välkommen att höra av dig till oss för att kontrollera och korrigera uppgiften. Skicka gärna ett e-post till info@barncancerfonden.se

Om kontrolluppgiften är felaktig är vi enligt Skatteverket skyldiga att då rätta uppgiften, skicka en ny kontrolluppgift samt lämna en rättelse till Skatteverket.