Sena komplikationer i fokus

Sena komplikationer hos barncanceröverlevare var temat för en forskarkonferens i Köpenhamn som samlade över 200 deltagare från 27 länder. Barncancerfonden stod som medfinansiär.

Barncancerfonden var medfinansiärer för konferensen European Symposium on Late Complications after Childhood Cancer (ESLCCC16) som ägde rum den 22-23 September i Köpenhamn.

Kerstin Sollerbrant, chef för Forskning och utbildning på Barncancerfonden, var en av de 239 anmälda deltagarna som kom från 27 olika nationer under konferensen. Det var femte året som konferensen hölls.

– Konferensen handlade om de sena och bestående komplikationerna som uppkommer efter genomgången barncancerbehandling, berättar Kerstin Sollerbrant.

Fokusen låg på fem olika områden. Fertilitet, för att behandling av barncancer ökar risken att inte kunna få egna barn senare i livet. Omhändertagande, där vikten av seneffektsmottagningar lyftes fram. Stamcellstransplantationer, där forskning säger livshotande komplikationerna för patienter som överlevt de första 10 åren ökat från 9 procent till 35 procent. Sena komplikationer i skelettet, där forskning tittar på gener för att kunna se om patienten är predestinerad. Samt sekundär cancer, där studier troligtvis kommer att visa att det finns en ökad risk för patienter som behandlats för barncancer att få cancer långt efter avslutad behandling.

– Det som är bra med den här konferensen är att fler kan förstå komplexiteten och med sena komplikationer och att det finns jättemånga olika former. Det är viktigt att kunskapen sprids och att politiker, sjukvård och medfinansiärer förstår att det här är ett stort område med en ny grupp personer som finns i samhället. Vi behöver lyfta upp de 80 procent som överlever sin barncancer och forskning måste hitta skonsammare medel som inte genererar i komplikationer utan att dödligheten ökar, säger Kerstin Sollerbrant.