Utvärdering Ride of Hope Funktionärer

Hjälp oss att göra Ride of Hope ännu bättre. Med hjälp av din feedback, dina kloka tankar och erfarenheter kan vi tillsammans göra nästa års Ride of Hope ännu bättre.

Utvärdering Ride of Hope 2017

Vilken sträcka var du med som funktionär?

Dra regeln i sidled för att svara, där 1 är missnöjd och 6 är mycket nöjd. 

1 6
1 6
1 6
1 6
Skulle du kunna tänka dig att vara funktionär igen nästa år för Ride of Hope?