Emma berättade sin historia under Vårruset: ”Vill hjälpa andra överlevare”

Emma Lindstén var bara 2,5 år när hon drabbades av leukemi. Under Vårruset i Malmö fanns hon på plats – för att sprida kunskap och berätta om vikten av barncancerforskningen. – Framför allt vill jag hjälpa andra överlevare, säger hon.

När Vårruset gick av stapeln i Malmö den 2 maj stod 23-åriga Emma Lundstén på scenen framför de tusentals deltagarna och berättade om sin tuffa start i livet.

Blott 2,5 år gammal insjuknade hon i AML (akut myeloisk leukemi) och fick genomgå hårda cytostatika- och stamcellsbehandlingar. Emma tillfrisknade, men efter en komplikation drabbades hon av syrebrist, vilket orsakade en hjärnskada.

På grund av den lider hon av ständig hjärntrötthet och har svårt att komma ihåg saker hon läst. Dessutom drabbades hon av en synnedsättning. Att gå ut gymnasiet tog fem år, och nu vill Emma upplysa om svårigheterna som barncanceröverlevare kan ställas inför.

– Det finns en stor grupp överlevare som är på väg ut i det riktiga livet, och de här nedsättningarna är inget som syns på utsidan. Men för oss som är drabbade är det en daglig kamp, säger hon.

”Därför är det jätteviktigt att fortsätta forska”

Sju av tio barn som insjuknar drabbas av sena komplikationer, som hjärt- och kärlsjukdomar eller kognitiva problem, och de kan komma så sent som 20 till 30 år efter avslutad behandling. Idag finns drygt 11 000 barncanceröverlevare i Sverige och gruppen växer snabbt, men uppföljningen är många gånger bristfällig. 2016 startades ett nationellt program för uppföljning hos de som varit sjuka, men resursbrist har gjort att programmet ofta varit ineffektivt.