Allt fler testamenterar till kampen mot barncancer

På senare år har allt fler upptäckt möjligheten att bidra till kampen mot barncancer genom sitt testamente. Mellan 2018 och 2019 ökade värdet på testamenterade gåvor till Barncancerfonden med 50 procent. ”Att testamentera är den största och mest demokratiska gåva man kan ge”, säger Rebecka Winell, ansvarig för testamenten på Barncancerfonden.

Att skriva ett testamente och fundera över sin egen bortgång kan kännas stort och svårt. Kanske är det därför som få svenskar idag skriver ett testamente överhuvudtaget. I en undersökning från hösten 2019 uppgav till exempel nära sju av 10 svenskar över 50 år att de inte hade upprättat ett testamente1.

Men trots att andelen som skriver ett testamente är generellt låg har det skett en ökning av personer som valt att efterlämna tillgångar till Barncancerfonden i testamentet de senaste åren.

– Jag tror att fler börjar upptäcka att det är möjligt att skänka hela eller delar av sina tillgångar till ideella organisationer efter sin bortgång. För många handlar det om att det är en del av ens identitet att vilja bidra till något som är viktigt för en själv, även efter sin död. Det är otroligt fint att folk väljer att tänka så när de skriver sina testamenten, säger Rebecka Winell.

Hon är ansvarig för testamenten på Barncancerfonden och tror att ökningen delvis beror på att ideella organisationer har blivit bättre på att prata om möjligheten att testamentera.

– Fler organisationer lyfter idag testamentering som ytterligare ett sätt att ge, vid sidan av månadsgivande och enskilda gåvor, säger Rebecka Winell.

I början av mars rapporterade Dagens Nyheter att juristbyråer såg en 50-procentig ökning av förfrågningar om att upprätta testamenten mellan februari och mars. Anledningen till det stavas corona. 

– Jag misstänker att det här är något djupt mänskligt, när det kommer ett hot mot samhället och hälsan så funderar man på vad man ska göra. Många kollar då upp testamenten och försäkringar för att de vill ta hand om sig själva och sina tillgångar, säger Rebecka Winell.

Hon tror däremot inte att den väldigt kraftiga ökning av upprättade testamenten som nu sker i samband med corona kommer att hålla i sig.

– Nej det tror jag inte, när epidemin har lagt sig kommer folk vara mer i nuet igen och sluta känna samma behov av att ”se om sitt hus”. Men det är bra att testamenten har kommit upp i media så att fler ändå får upp ögonen för det, säger hon och fortsätter:

– Det är jätteviktigt att skriva ett testamente så att man är säker på att de personer och organisationer man bryr sig om får det man lämnar efter sig. Vi är otroligt tacksamma för alla de fina testamentorer som väljer att skriva in oss i sina testamenten, det är den största och mest demokratiska gåvan en person kan ge.

 

1 Undersökning utförd av Novus på uppdrag av Hjärnfonden november 2019